Fransklærerforeningen

Blog

Brobygningskursus

Fransklærerforeningen udbyder kursus om brobygningsforløb for fransk-, spansk- og italiensklærere fra grundskolen, stx, hhx og VUC samt de videregående uddannelser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kurset skal ses som inspiration til, hvordan man i samarbejde institutionerne imellem kan facilitere implementeringen af de nye bestemmelser og fremme de muligheder, der er for at styrke sprogundervisningen op igennem skolesystemet.

Med baggrund i folkeskolereformen og den nye gymnasiereform, hvor der er enighed om, at fremmedsprog skal opprioriteres og tilbydes tidligere i folkeskolen og i det hele taget vægtes højere i hele uddannelsessystemet, vil vi med dette kursus præsentere nogle anderledes og utraditionelle brobygningsforløb, som kan være med til at vække og fremelske elevernes interesse og motivation for at lære de romanske sprog.

Tilmelding senest 9. januar 2018 til Ulla Pedersen på ulla.pedersen@skolekom.dk, tlf. 29 86 81 43. Ved tilmelding oplyses navn og ansættelsessted, ean-nummer, samt det kursussted, hvor du ønsker at deltage i kurset.

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Kurset udbydes torsdag d. 18. januar i Odense

                          torsdag d. 25. januar i Aarhus

                          mandag d. 29. januar i Aalborg

                          torsdag d. 1. ferbruar i København

Se også annoncen på Fransklærerforeningens hjemmeside: http://fransklaererforeningen.weebly.com/aktuelle-kurser.html