Fransklærerforeningen

Blog

Fortæl den gode historie.

Fortæl den gode historie om betydningen af at lære sprog – og flere sprog end engelsk for elever i den danske grundskole.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det allerførste elevmøde med et sprogfag

Det allerførste elevmøde med et sprogfag som engelsk i 1. klasse giver – hvis det går godt – appetit på mere sprog. Det er så vigtigt at komme godt fra start. Mødet med det ene begyndersprog har stor betydning for mødet med de næste i hele deres uddannelsesforløb. Hvis eleven oplever succes – ’det her er jeg da god til’ – er der grobund for, at eleven tager imod tysk eller fransk på 5. klassetrin med åbne arme og har mod på at deltage aktivt i timerne.

Sprogmøde med åbenhed

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Elevernes møde med tysk eller fransk må bygge på en fælles åbenhed fra elevers, forældres, tysk- og fransklæreres side sammen med skoleledelsens opbakning til sprogfag. Fortællingen om betydningen af at lære flere sprog end engelsk skal bygge på den gode historie og elevmotivation. Hvis eleverne hører negative fortællinger, vil deres forventninger til faget være negative. Derfor er det godt givet ud at give alle elever en grundig indføring i sprogfagene tysk og fransk, så eleverne og deres forældre kan træffe et positivt tilvalg. Det er basis for den gode motivationsfortælling.

Betydningen af de mundtlige kompetencer

Det er vigtigt at lægge vægten på de mundtlige kompetencer i begynderfasen, kombineret med en legende tilgang. Det stiller krav om hammerdygtige sproglærere, som igen skal stille krav om kontinuerlig efter-videreuddannelse, fordi der hele tiden sker nye landvindinger inden for sprog- og kulturdidaktikken.

Besvar derfor også folkeskolen.dk's spørgeskema, for her kan I komme til orde.

Læs også gerne denne artikel om netop betydningen af at fortælle den gode historie om sprogfagene ved de to centerledere af NCFF, Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher: http://gerflint.fr/Base/Paysscandinaves14/wacher_skovgaard.pdf

Hvorfor lære fransk?

Til jer fransklærere har jeg her hentet  og udvalgt nogle gode begrundelser for at lære fransk på: https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/soyez-fiers-detre-prof-de-francais

Le français, ça rapproche 

Parce qu'être francophone, c'est avant tout être citoyen·ne du monde. Langue de partage et d'ouverture, le français participe au dialogue entre les peuples. Aller vers les autres, accepter et aimer les autres pour leurs spécificités culturelles, leurs accents, se confronter à leur façon de penser... ​Le français, c'est une langue qui permet de discuter et de s'enrichir mutuellement. 

Le français, c'est la diversité 

Par définition, la Francophonie est fondée sur le partage d'une langue et de valeurs communes, politiques et humanistes. Solidarité, écologie, éducation, démocratie, liberté de parole, de pensée et d'expression sont autant de valeurs que véhicule la langue française. 

Le français, c'est utile 

Parler français, c’est indéniablement un atout dans une carrière professionnelle. Souvent associée à la culture (littérature, cinéma, bande dessinée, sport), le français est aussi la langue des affaires (diplomatie, commerce international) et celle de secteurs professionnels spécifiques (mode, design, gastronomie). Connaître la langue française, c'est un argument de plus sur son CV !

Le français, c'est l'avenir 

Saviez-vous que chaque année, 150 nouveaux mots rentrent dans le dictionnaire ? Parce qu'il n'y a pas « une » langue français mais « des » langues françaises. Le français est une langue en constante évolution. Langue résolument moderne, elle s'adapte à toutes les situations culturelles et professionnelles présentes et à venir. 

Sidst – men ikke mindst – vil jeg ønske alle sproglærere en velfortjent juleferie og med ønsker om et Corona-frit år 2021.