Fransklærerforeningen

Blog

Vi ved det godt –

men nu er der tal på!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mangel på uddannede sproglærere

De allerfleste af os, der underviser i sprogfagene tysk og fransk ved godt, at der er mangel på uddannede sproglærere i disse to fag – og hele vejen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.  Vi har eksempler på mange blogindlæg gennem flere år på fx folkeskolen.dk og andre elektroniske medier, der dokumenterer denne viden samtidig med bekymring for sprogfagenes forsvinden i det danske uddannelsessystem bl.a:

https://www.folkeskolen.dk/1868193/hvorfor-sprogdidaktik

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/sprogforskere-rammerne-for-fremtidens-sprogsituation-boer-saettes-paa-et-oplyst-grundlag

Høj linjefagsdækning?

Vi ved samtidig, at Undervisningsministeriets opgørelser om linjefagsdækning i begge fag er høj, og det har undret mig gennem lige så mange år. Min bekymring har gået på, at opgørelserne indberettes af skolelederne, der har retten til at vurdere ansatte læreres undervisningskompetencer inden for fag. Så jeg har tænkt gennem årene, at linjefagsuddannede er de nok ikke alle…

Dette billede har jeg fået bekræftet gennem årene i samtaler med sproglærere, der fortæller, at deres skoleleder vurderer, at de har kompetencerne til at undervise i fag som tysk og fransk med baggrund i mærkværdige ikke-didaktisk begrundede udsagn, som fx at de er gift med en tysker/franskmand, at de har været au-pair, at de har en studentereksamen med sproget, etc. Alt sammen udsagn, der for mig at se viser en manglende respekt for, hvilke sproglige og kulturelle kompetencer, der er nødvendige for at undervise i fag som tysk/fransk.

Fra viden til fakta!

Nu har NCFF fået sat tal på denne viden og hurra for det. For så kan der handles uddannelsespolitisk på denne analyse fra Epinion.

Analysen viser, ”at den største lærermangel på grundskoleniveau vil komme inden for tysk, mens den på gymnasieniveau vil komme inden for tysk, fransk og italiensk, hvor en fjerdedel eller flere af lærerne i de tre sprog vil være pensionerede allerede inden for 10 år. På grundskoleniveau vil der derfor under analysens forudsætninger i 2039/2040 kun være 69 % af tyskundervisningen, der dækkes af lærere, der er uddannet til at undervise i tysk. I dag er procentdelen 78 %”.

Så nu har vi tal på den viden, vi har haft i mange år. Men tallene er alarmerende i og med, at problemet faktisk ikke handler alene om efter-videreuddannelse af de nuværende grundskolelærere, af større udbud af fransk i grundskolen og flere studieretninger i gymnasieskolerne – men om MANGLENDE REKRUTTERING af studerende til sprogfagene i de videregående uddannelser på professionshøjskolerne og universiteterne.

Bryd så den onde cirkel - det kræver handlen og ikke snak!

Så den onde cirkel har bidt sig grundigt og uhyggeligt fast i det danske uddannelsessystem: færre udbud af sproglige retninger, færre studerende og dermed færre uddannede lærere med sprog- og kulturkompetencer til at undervise i sprogfagene i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Så sprogdøden står virkelig for døren, sådan som tallene fra Epinion gør det ganske klart. Så hermed min opsang:

Kære politikere: Kan I så tage jer sammen og handle på sprogfagenes vegne! STEM-fagene har fået milliarder i nakken til udvikling. Det er der så sandelig også brug for i sprogfagene! NU! Vi vil så gerne byde flere studerende velkommen i sprogfagene i de videregående uddannelser!  Det kan sprogfagenes undervisere ikke klare alene uden en samfundspolitisk  bevidsthed om og stillingtagen til nødvendigheden af mange sproglige og kulturelle kompetencer i et lille sprogområde som Danmark

Find undersøgelsens hovedkonklusioner og download rapporten.