Fransklærerforeningen

Blog

At ønske sig…

Et jule- og nytårsønske om interkulturel kompetence som dannelseselement i alle fag i folkeskolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Interkulturel kompetence – at leve op til folkeskolens formålsparagraf

Jeg ønsker mig, at kompetence- og dannelsesdimensionen ’interkulturel kompetence’ kommer til at indgå tydeligt i relation til de gennemskrivninger af læseplaner og vejledninger, der pt. foregår i alle fag i folkeskolen, således at folkeskolelovens formålsparagraf kan træde i anvendelse. ’Interkulturel kompetence’ kan defineres som elevers tilegnelse af bl.a. holdninger, viden, undersøgelses- og fortolkningsfærdigheder samt kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse i et inklusionsperspektiv.

Det handler om gensidig respekt og mellemmenneskelig forståelse

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Det handler med helt almindelige ord om, at alle elever i en dansk skoleklasse skal forstå og respektere hinanden. De skal være nysgerrige og spørgende i relation til de ligheder og de forskelle, de oplever med hinanden, deres lærere og familier. Alle elever skal kende til og være stolte af deres egen baggrund og være opsøgende på andre måde at leve på og festligholde højtider. Brug fx dette materiale fra SOS Børnebyerne, når du arbejder med højtider: sosboernebyerne.dk/gaapaaopdagelse. Og brug også gerne elementer fra https://tidligeresprogstart.ku.dk/fransk/forloeb-3/ - et forløb om ’Fêtes et traditions’.

At give plads til forskellige sociale, sproglige og kulturelle baggrunde

Det er vigtigt, at der er plads til, at børnene kan anvende og referere til deres kulturelle og sproglige ophav i deres læring i alle fag. Der skal være plads til, at eleverne har forskellige religiøse eller sekulære baggrunde. Ingen elever i den danske grundskole skal uddanne sig til modborger. Vi er så lille et samfund i den store globale kontekst, at vi har brug for alle de medborgere, vi kan uddanne. Vi har brug for alle dem, der gerne vil bidrage til konsolidering af det velfærdssamfund, som vi har. Men den offentlige tone og diskurs er blevet skinger og politiske budskaber har svært ved at leve op til både FN's verdenserklæring om menneskerettighederne fra 1948, FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989 sammen med de nye 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2015.

Sprogfagenes bidrag til opdragelse til demokrati…

Hvis du gerne vil arbejde med konventioner og de 17 verdensmål i franskfaget i et tværfagligt samarbejde med andre sprog- og kulturfag og ’interkulturel kompetence’ som fælles læringsmål, så finder du her links til franske hjemmesider, hvor teksterne er formuleret i et sprog, som elever i udskolingen godt kan læse og anvende:

https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/la-version-simplifiee-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sej/_www/files/pdf18/10_principaux_droits_de_lenfant.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/

Bonnes fêtes et une bonne nouvelle année 2019