Blog

Gert Biesta på læreruddannelsen i Aarhus

Den fjerde oktober var Gert Biesta inviteret til læreruddannelsen i Aarhus. Hans forelæsning om den ny-oversatte ”Verdensvendt uddannelse” blev overværet af ca. 300 lærerstuderende og deres lærere. Danmarks Radio og dagspressen var med på dagen

Publiceret Senest opdateret

En sjov begyndelse

I 2017 da bogen ”Uddannelse for en menneskelig fremtid – Gert Biestas pædagogiske tænkning” udkom, markerede vi det i et samarbejde mellem Forlaget Klim, Aarhus Universitet og Læreruddannelsen i Aarhus. Dengang sad Svend Thorhauge på tilskuerrækkerne. Men så blev han kort tid efter leder af læreruddannelsen, og da jeg opdagede det, mens jeg var ved at oversætte en ny bog af Gert Biesta, skrev jeg og spurgte ham, om han nu i 2022 som leder ville være med til at lave et lignende bogudgivelses arrangement? Der gik kun få timer, før jeg fik svar: Ja! Så derfor kunne Svend Thorhauge, Camilla Rohde Søndergaard (Forlaget Klim) og jeg i marts mødes og aftale det arrangement, som i går løb af stablen på læreruddannelsen i Aarhus med Gert Biesta i anledning af hans nu (snart) 8 bøger på dansk.

Gert Biestas kamp for uddannelse – version dk.

I flere artikler og bogomtaler har jeg her i min blog skrevet om Gert Biestas bog (og begreb) Verdensvendt uddannelse, så her følger en lidt kort og skarpt optrukket udgave version dk som jeg også fremlagde i går på læreruddannelsen, ud fra den grundlæggende antagelse hos Gert Biesta om, at livet i skole og uddannelse skal ændres.

Skolens formål er i dag kontrol, måling og test

Vi har i øjeblikket en OECD-økonomisk fokuseret skole i Danmark, hvor formålet er kontrol, måling og test, ud fra dagens politiske dagsorden. Men politik og pædagogik er ikke identiske, og der er et paradoks i, at det er politik, der sætter rammerne for pædagogikken ud fra, hvad der er på mode lige nu. Dette er et problem, så på på broen, på udkig efter en vej ud af det problem og paradoks – skal pædagogik forholde sig til politikken for, hvad uddannelse faktisk er. Ikke hvad uddannelse skal være ifølge den nuværende mode.

Skal mennesker betragtes som objekter eller subjekter?

Når det kommer til stykket, så ønsker vi alle, at uddannelse tager sig godt af den nye generation. Vi ønsker at opmuntre børn og unge til verden og livet. Den pædagogiske opgave eller idé er at opmuntre et andet menneske til at finde en balance mellem de ´højere sandheder´ og den almindelige hverdag. Opgaven er at opmuntre til at finde et selv og opmuntre børn og unge til ikke at løbe fra at sige ja eller nej. Så i min version.dk er det vigtigste politiske spørgsmål i uddannelse: Vil du se mennesker som subjekter eller som objekter?

Dannelse handler i dag om rationel viden og psyko-social udvikling

Globalt er Gert Biestas bøger om uddannelse oversat til mere end 20 sprog, og globalt placerer Gert Biesta verdensvendt uddannelse på subjektivitets-siden. Provokerende sagt, kritiserer Gert Biesta dermed både Bildung (dannelse) og læring, fordi de er på samme side, nemlig objektivitets-siden. Bildung (dannelse) og læring er i hele verden, og i høj grad i Danmark, blevet nøgleord i fortællingen om, hvad skole og uddannelse kan gøre for samfundet i et økonomisk og moralsk perspektiv. Så Bildung har ændret sig fra Humboldts dage, kan man sige. Bildung er blevet fordrejet i den nye fortælling. Bag denne fortælling ligger en særlig idé om oplysning, nemlig: jo mere rationel viden og oplysning – jo mere udvikling og velfærd, kulturelt set.

De tre gamle løver – pædagogikkens fædre

Mit spørgsmål er så: Har Danmark alternativer til Bildung (dannelse) og læring? Ja, måske. Hvis vi graver lidt i den danske muld, kan vi finde disse tre gamle danske løver, som vi også kunne kalde pædagogikkens fædre:

Grundtvig-løven siger: Han eller hun har aldrig levet, som er blevet klog på noget uden først at elske.

Løgstrup-løven siger: Livsvisdom – det er formålet med skolen

Kierkegaard-løven siger: Opgaven er at vække lysten hos børnene ved på alle måder at bringe poesi ind i deres liv, at udøve en magisk kraft.

Grundtvig, Løgstrup og Kierkegaard og i dag: Gert Biesta.

Biesta-løven peger på en elev: Hej, du der! Hvor er du? Se der! Måske finder du noget interessant!

Biesta-løvens fokus er subjektivitet: at møde frihed til at være et jeg, der kan og vil sige: ja! eller nej!

Biesta-løvens interesse er: hvordan mennesker kan eksistere som subjekter i deres eget liv.

Børn kan nogle gange opføre sig mere voksent – end voksne

I ”Verdensvendt uddannelse” peger Gert Biesta på et alternativ til Bildung(dannelse) og læring – og det er voksenhed. Voksenhed er ikke en udviklingsproces, der næres af færdigheder, viden og rationalitet. Man kan ikke én gang for alle eje voksenhed, og mennesker i små kroppe (børn og unge) kan faktisk nogle gange udvise mere voksenindsigt end mennesker i store kroppe (voksne).

Dannelse og læring er på samme side: ser mennesker som objekter

Globalt, og i høj grad i Danmark, foregår der en kamp mellem Bildung (dannelse) - og læring. Det er en mærkelig kamp, fordi:

Bildung (dannelse) siger: Hej, du der, jeg er din lærer! Jeg vil kvalificere dig til at finde ud af, hvem du er!

Læring siger: Hej, du der, tjek din læremaskine, så andre kræfter kan fortælle dig, hvem du er!

Bildung(dannelse) og læring er på samme side, fordi de ser mennesker som objekter.

Verdensvendt uddannelse ser mennesker som subjekter

Men i Verdensvendt uddannelse ses mennesker som subjekter: Uddannelse handler simpelthen grundlæggende om at give børn og unge en fair chance for at eksistere som subjekter i deres eget liv. Uddannelsesopgaven består i: at vække lysten hos et andet levende væsen til at ville eksistere i og med verden på en voksen måde, altså som subjekt.

Gert Biesta oversættes nu med 8 bøger til dansk

Gert Biestas monografi om uddannelse består af fem bøger, og hvis man lægger godt mærke til titlerne, så fortæller de næsten i sig selv hele historien om Gert Biestas uddannelsesteori: “Læring retur”, “God uddannelse i målingens Tidsalder”, Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik”, Undervisningens genopdagelse” og Verdensvendt uddannelse”.

Hertil komme tre bøger om demokrati, forskning og kunst, de hedder: ”Demokratilæring i skole og samfund”, ”Uddannelsesforskning” ”Lad kunst undervise” NB! De to sidstnævnte udkommer hhv. sidst i oktober i 2022 og i 2023.

Tre afsluttende citater om at placere uddannelse på subjekt-siden

1. Fra Læring retur: ”Jeg tror (...), at det at lade spørgsmålet om menneskets menneskelighed være radikalt åbent og lade det besvares igen og igen, kan hjælpe os med at forblive årvågne, især mod forsøg på at begrænse, hvad det indbærer at være menneske og at leve et menneskeliv”.

2.Fra Undervisningens genopdagelse: ”Og jeg håber, at mine bøger kan støtte dem, der mener, at undervisning betyder noget, ikke for effektiv produktion af læringsresultater, men for vores eksistens som voksne subjekter i verden – men ikke i centrum af verden”.

3.Fra Verdensvendt undervisning: ”I denne bog har jeg placeret uddannelse på subjekt-siden som en form for intentionel handling, der har en central interesse i spørgsmålet om, hvordan mennesker kan eksistere som subjekter i deres eget liv, ikke som objekter for hvad andre mennesker eller kræfter måtte ønske med dem. Jeg har med andre ord placeret uddannelse på frihedens side..."

Hele artiklen kan læses på min hjemmeside

“Gert Biestas kamp for uddannelse, version dk” er en artikel jeg har skrevet, og hvis du er interesseret i at læse mere kan du finde den på min hjemmeside: www.laerkegrandjean.dk

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening