Blog

Foto: bogomslag

Birgithe med th af Katrine Marie Guldager

Bogomtale. Bogen forholder sig politisk og med kunstnerisk vingefang til blandt andet dagens skole-virkelighed med skærme, der skygger for undervisning, manglende respekt for lærergerningen og ledelsesansvar, der forflygtiges

Publiceret Senest opdateret

Rimeligt råt, men godt

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Bogen er god på flere planer. Det er som vigtige samtaler, der sættes i gang, om: at være i verden, i et samfund, i en lærer-profession, i en familie; at være mor, datter, kæreste, menneske – midt i livet. Sagt anderledes kunne man næsten kalde ”Birgithe med th” en eksistens-fortælling om 12 dage i et moderne menneskes liv. Måske er det dog ikke alle, der lige kan genkende: en far, der forsvandt, en mor, der klynker, en nat på en bænk eller en søster på psykiatrisk. Men ved at stille skarpt på Birgithes kontante møder med overfladiskhed, mørke og magtesløshed sker der det, i Katrine Marie Guldagers knappe, kontante og kompromitterende stil, at man som læser fanges på et dybere niveau.

God litteratur og kunst rapporterer om noget vigtigt fra verdens kant

God litteratur og kunst har en evne til at kommunikere fra verdens yderpunkter, men på en måde så sjælens rødder får lov at blive i mørke. De spørgsmål, som bogen rejser, er værd at fokusere, og jeg ser Katrine Marie Guldagers ”Birgithe med th” som åbnende for muligheder med debat og dialog, ikke mindst om skole og samfund. Og der er i dag virkelig brug for levende samtaler om globalisering, fortravlethed, uretfærdighed; der er en underlig manglende evne, eller vilje, til at fokusere disse fænomener for at styre i en bedre retning. Der gives ingen færdige svar eller løsninger i nærværende bog, heller ikke på lærernes problemer; men bogen rejser spørgsmål på en måde, så de ikke slipper taget i læseren. Kom nu! Se her! Forhold dig!

Der må være muligheder – mellem nødvendighed og frihed

Sådan virker bogen i en tid, hvor der må kunne findes sprækker af muligheder for nærhed og tilstedevær midt i en fælles globaliseret, fortravlet og polariseret tidsalder; midt imellem nødvendigheden af økonomisk stabilitet og frihedslængsel efter kærlighed og håb – må der være muligheder. Det er disse muligheder, man som læser føler, at Katrine Marie Guldager trods alt, midt i virkelighedens uoverskuelige tumult og næsten hadefulde afvisninger og handlinger, peger på. Forfatteren peger og overlader samtidig læseren til eget hjerteslag.

Bogen formår på samme tid at fremstå politisk - og med kunstnerisk vingeslag

Selvom jeg er berørt, så voldtager ”Birgithe med th”, med andre ord, ikke læseren med bestemte holdninger til verden, familieliv eller skolen. Bogen formår på samme tid at fremstå politisk og med kunstnerisk vingeslag, hvilket betyder, at jeg som læser har siddet på en flyvende kuffert, mens jeg har fulgt Birgithes forslåede og kriseramte liv i 12 dage. Og for nu at sige det ligeud, så tror jeg, at Birgithe er kommet til verden for at blive. Hun og hendes krise peger på noget vigtigt. Med kærlighed og håb i behold.