Blog

Kunstuddannelsernes konference

Gert Biesta var keynote-speaker lørdag d. 29 oktober 2022 med foredraget “ WORLD-CENTERED EDUCATION – FROM CREATIVITY TO SENSITIVITY”

Publiceret Senest opdateret

Pædagogik og kunst nu

Fra pædagogikkens verden var Gert Biesta inviteret til at være keynote-speaker 29/10 2022 på Det Kgl. Danske Musikonservatorium, hvor de syv videregående kunstneriske uddannelser afholdt deres årlige konference "Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv". Gert Biesta talte ud fra to bøger, der netop er udkommet i Danmark, nemlig ”Verdensvendt uddannelse” og ”Lad kunst undervise”,

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Kunstens og pædagogikkens veje krydses

I Gert Biestas lille bog ”Lad kunst undervise” vises, hvordan kunstens og pædagogikkens veje krydses, og det er lige netop det sted, hvor undervisning kan tage sin begyndelse og få verden og tilværelsen til at komme til syne. Måske kan det lyde lidt akademisk, men i en stadig tiltagende instrumentalisering af uddannelse er spørgsmålet: Hvordan kan børn og unge igen få ro og rum til at modtage en opmuntrende undervisning, uden konstant at være under overvågning og kontrol?

Sensibilitet – snarere end kreativitet

Gert Biesta fortæller denne lørdag i København, at kunsten og pædagogikken kan hjælpe med at genfinde den menneskelige dimension, hvis man får stillet de rette spørgsmål - ikke så meget til kreativitet, men sensibilitet. At ville lytte, mærke, føle og samtidig tænke over tingene. Med andre ord, ikke bare bruge hovedet, men også hånd og hjerte.

Kunst og pædagogik som opmuntring og mulighed

Gert Biesta siger selv om sin lille bog ”Lad kunst undervise”, at den kan betragtes som en indgang til hele hans tænkemåde i pædagogik og undervisning. Med denne bog viser han, hvordan kunstens og pædagogikkens veje kan krydse hinanden og være med til at pege på muligheder for ethvert menneske. Muligheder, som kan være med til, at man kan føle sig ´hjemme i verden´. Muligheder som skole og uddannelse kan pege på for at opmuntre til at ville være med, både i skolelivet – og i livet som sådan.

Kunst og debat

Fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium åbnede Uffe Savery (Principal at The Royal Danish Academy of Music), Claus Skjold Larsen (Principal at Danish National Academy of Music), Niels Rosing-Schow (Vice principal at The Royal Danish Academy of Music) og Pernille Skov (Head of CAKI – Center for Applied Artistic Innovation) denne sprudlende dag med masser af kunst fra de syv videregående kunstneriske uddannelser – og livlig debat om kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv.