Blog

Tidsånden til debat. Hvordan bremses ensretningen?

”Verden er digitaliseret” siges det, men når jeg i det spirende forår hører fuglesangen i skoven må jeg spørge: er det digitaliserede arbejdssamfund og arbejdspædagogikken i skolen udtryk for tidsåndens snævre dannelsestænkning, der undsiger demokrati og pluralitet ? Jeg håber på gode samtaler med folk fra Christiansborg, DPU og VIA om dette i foråret og sommeren 2023

Publiceret Senest opdateret

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

DPUs Claus Holm som tidsåndens modsatte Klodshans: ”Skolen er et moralsk reservat”

Formålet for folkeskolen, og dermed skolens rammer og indhold, har til alle tider været genstand for politiske og pædagogiske kampe. Men i dag virker det som om, man enten stiltiende accepterer tidsånden eller ´løber med´ som DPU leder Claus Holm, der som en slags ´modsat Klodshans´ udtrykker tidsånden sådan her: Folkeskolens formål om frihed, lighed og demokrati gør skolen til ”en slags moralsk reservat”. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dpu-leder-folkeskolen-maa-finde-det-20-aarhundredes-arbejdspaedagogik-frem-af-kramkisten

Skolen savner moral

I skarp kontrast til Claus Holms medløberi til tidsåndens instrumentalisering, sagde den socialdemokratiske undervisningsminister Mattias Tesfay som noget af det første i sit nye job: Hvorfor smider I dem ikke bare ud? Det var skærmene i skolen, han pegede på. Han og hans parti taler samtidig om en skole med mindre teori, og dette ønske sammen med teknologikritikken bør man gribe og sige hjerteligt velkommen til. Vi savner i dag i skolen praksis med skoleudflugter, koloni, skoleteater, morgensang m.v; reformer og tidsånd har siden 1990´erne langsomt men sikkert ændret skolen fra at være handlings- og praksisorienteret til at blive en stillesiddende, teknologisk indføring i ansvar for egen teoretiske læring. Det betyder, at børn og unge i skolen opdrages til at være ligeglade med moral og bare tænker i mig-mig-mig.

Samtaler med Christiansborg, VIA of DPU

Skolen og samfundet savner i dag at genopdage moral om fællesskab, hensyn og undervisning med læreren som autoritet – i modsætning til den dobbeltmoral om frihed på alle hylder, egoisme og konkurrencementalitet, som tidsånden i dag hylder, og som reformerne understøtter. Jeg håber med andre ord her i foråret og sommeren 2023 at kunne få samtaler med folk på Christiansborg, VIA og DPU om pædagogik, politik og demokrati – ud fra skolens formål om åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

På genhør til debat om pædagogik, politik, demokrati med politikere, ledere og undervisere på Christiansborg, VIA og DPU

I samtalerne vil jeg tage udgangspunkt i de enkeltes engagement og erfaringer, og formålet er at vække til debat om spørgsmålene:

· Tidsånden med stillesiddende, teknologisk indføring i ansvar for egen læring og konkurrence har tilsyneladende bidt sig fast, men skal børn og unge i skolen fortsat i skolen uddannes og opdrages til at være eller blive egoister, ligeglade med moral?

· Bør en tidsånd med fællesskab, hensyn og undervisning med læreren som autoritet genopdages? Det vil i praksis side: En tidsånd med skoleudflugter, koloni, skoleteater, morgensang?