Blog

Læreruddannelsen – en revolution?

Publiceret Senest opdateret

Godt med formål, sådan som Keld Skovmand påpeger, når han advarer imod begrebs-inflation. Men man må spørge ind til normativiteten, når man skal bedømme holdningen til skole- og uddannelsesspørgsmål

Formålet med kristendom i folkeskolen

For at sætte det, der sker med læreruddannelsen i perspektiv, så er formålet med kristendom i folkeskolen: ”Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne på de ældste klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser. Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund."

Kristendom mister sin plads i læreruddannelsen

Men kristendom - ikke undervisningsfaget religion/kristendomskundskab - i grundfaget ændrer sin plads i den nye læreruddannelse. ( præciseret 30/10 22, LG) Og det er virkeligt mærkeligt, at folk bag forslaget kan sige, at der nærmere er tale om en udvidelse af KLM, end en erstatning med Livsoplysning.

Kan ord ændre virkeligheden?

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Endnu mere mærkeligt er det, når Keld Skovmand udtaler: ”Når ordet autoritet kommer ind i aftaleteksten, afspejler det, at mange mener, at lærerstanden er i en autoritetskrise, og den ønsker man at løse”. Det er virkeligt mærkeligt, at man kan tro på, at autoritetskrisen i skolen skulle kunne løses - ved at italesætte autoritet. https://www.folkeskolen.dk/dannelse-laererstuderende-laereruddannelsen/nyt-dannelsesfag-skal-give-kommende-laerere-mere-autoritet/4675394

Læreren er blevet en administrativ servicemedarbejder

I mit perspektiv får man autoritet ved generelt at få tildelt gode rammer for sin profession. Disse rammer er i de seneste årtier forvandlet fra, at læreren sad for bordenden og havde indflydelse – til at læreren er blevet en administrativ serviceringsmedarbejder til elevernes læring.

Kommer der mere respekt om lærerarbejdet ved at ændre sprogbrug?

Autoritetskrisen kan derved ikke løses ved, at man laver KLM om. Autoritetskrisen har at gøre med noget helt andet: uacceptable rammer for skole og uddannelse i slipstrømmen fra udbredelsen af New Public Management og OECD-skolen. Det er derfor et problem, at indstillingen til skole og uddannelse er i dag forvandlet til et spørgsmål om snæver normativitet. Normen er nemlig i dag blevet, at bare man i sprogbrug om formål er mere moralsk og etisk – og ændrer i temaerne og fagene – så kommer der mere respekt om skole og uddannelse.

Kan faget livsoplysning føre til livsindsigt?

Men der vil dels blive en kakofoni af emner og temaer i det nye fag Livsoplysning; og dels er livsoplysning og autoritet ikke noget, man kan erhverve sig via fag, kundskaber alene. For livsindsigt er noget, man aldrig kommer i mål med; man er altid på vej.

Kristendom er en væsentlig kilde til livsindsigt.

Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM) er afskaffet. Men kristendom er en væsentlig kilde til livsindsigt, og det er derfor rent ud sagt en katastrofe, at man dermed er gået med til at forringe grundfaget (præciseret 30/10 22, LG) med muligheden for, at man kommer i forbindelse med at kende sine rødder hertil.

At forholde sig til tro, tillid m.v. sætter gang i at kunne være en autoritet

Ved at italesætte de uløselige spørgsmål som tro, tillid m.fl. kan man sætte gang i de menneskelige processer, der kan medvirke til at være en autoritet, der tør stå ved, at man som lærer skal være autoritet (og somme tider autoritær) ind i den givne praksis og realitet man kommer ud til i skolen.

Naivt at tro at ord kan ændre virkeligheden

KLM´s afskaffelse er kort sagt et led i den generelle effektivitets- og udbyttetænkning i skole- og uddannelse; og det er naivt at tro, at ord som formål og autoritet kan ændre virkeligheden; velmenende men naivt at tro, at så bliver alt godt og rigtigt, ja ligefrem en revolution.

Spørg ind til forskerens normativitet

Man må altid spørge ind til en forskers normativitet, og selvom ingen kan være uenig i, at dialog er godt, og at man bredt skal dyrke samtalerne, så siger det vel noget om fælles politisk grundlag og fælles pædagogiske værdier, når man bliver ´nærmest pennevenner´? (politikeren Lotte Rod og forskeren Keld Skovmand) (præciseret 30/10 22, LG) https://www.folkeskolen.dk/faelles-mal-laereruddannelsen-malstyring/forsker-ny-laereruddannelse-er-en-formalsrevolution/4682109