Blog

Claus Holm, Brian Beck Nielsen og Johnny Laursen bør ophæve fyringsvarslet imod Thomas Rømer

En leder i Danmark kan ikke afskedige uden begrundelse, og Claus Holms begrundelser holder ikke i forhold til Thomas Rømer, med følgende 4 kriterier: 1. Færre uddannelsesaktiviteter vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering) 2. Færre forskningsaktiviteter vurderes ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering) 3. Mindre evne eller vilje til kollegialt samarbejde vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering) 4. Svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen inden for undervisning eller forskning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)

Publiceret Senest opdateret

Jeg opfordrer alle til, at sende en e-mail til DPU´s ledelse: Claus Holm (clho@edu.au.dk) Brian Beck Nielsen (rector@au.dk) og Johnny Laursen (dekan.arts@au.dk) med disse 8 ord: Man-afskediger-ikke mennesker-i-Danmark-uden-begrundelse

Åbent brev

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Hej Claus Holm (clho@edu.au.dk) Hej Brian Beck Nielsen (rector@au.dk) Hej Johnny Laursen (dekan.arts@au.dk)

Jeg vil d.d. gerne opfordre til, at fyringsvarslet til Thomas Rømer trækkes tilbage. Min begrundelse for at opfordre til at fyringsvarslet imod Thomas Rømer trækkes tilbage er, at: Rømer er dygtig, pligtopfyldende, en god kollega og en klar stemme i dansk pædagogik – ingen af de 4, af Claus Holm opstillede, kvantitative/kvalitative vurderingskriterier holder derfor: Hverken i forhold til forsknings- og undervisningsaktiviteter eller i forhold til samarbejde og uddannelsesmæssig opgaveløsning.

I Danmark afskediges man ikke ubegrundet, det er baggrunden for min opfordring til at ophæve fyringsvarslet imod Thomas Rømer.

Med venlig hilsen Lærke Grandjean

NB. Claus Holms fyringsvarsling kan synes normativt begrundet i, at Rømer har positioneret sig i modsat retning, dannelsespositionen, end den, Claus Holm selv har positioneret sig, nemlig læringspositionen. Men da det er et væsentlig formål i Danmark, at meninger, normer og holdninger brydes, at vi altså har ytringsfrihed – må det ses som en fejltagelse, at der er varslet fyring på en baggrund, der ikke synes begrundet i saglige kriterier.