Blog

Jo, Helsingør, man kan godt holde skole uden Chromebooks

Datatilsynet har forbudt Chromebooks: ”Det gør det svært overhovedet at gennemføre undervisningen” borgmester Bendikte Kiær

Publiceret Senest opdateret


I 40, ud af de i alt 98 kommuner i Danmark, anvendes i dag Google-software

"Dette som en central del af undervisningen kan være problematisk", vurderer Datatilsynet.

Lucas Cone (DPU) vurderer: ”Som forælder ville jeg være bekymret.”

https://www.dr.dk/nyheder/penge/datatilsynet-undersoeger-google-software-i-20-kommuner-som-foraelder-ville-jeg-vaere

Ja, og som menneske bør man nu være bekymret

Er maskinerne ved at overtage? Er underviserne ved at blive tjenere for maskinerne? Er det på tide at sige stop?

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Måske er det i hvert fald på tide med forsøg, som i stedet gør maskinerne til undervisernes tjenere? Læs for eksempel med her:

Forestil dig et klasseværelse – her – i dag

Forestil dig en undervisning uden elektroniske læringsportaler, uden tvang, uden styring; en undervisning baseret på folkeskolens formål: "åndsfrihed, ligeværd og demokrati"

Børnene:

Peter, Elliot, Robin, Henry, William, Bjørn, David, Jacob, Louise, Sarah, Christine, Elinor, Karen, Rosa, Solveig

Elliot, 9 år, spørger: Hvordan er det at være voksen?

Henry, 10 år, spørger: Hvor er man henne, når man er død?

Karen, 10 år spørger: Hvad er musik?

Louise, 9 år, spørger: Kan en fugl tale?

Skolen

Skolen er lavet af træ. Der er 260 børn, 16 klasseværelser, 32 lærere og en leder. I hvert klasseværelse er der både en afdeling til undervisning og en afdeling, hvor man kan slappe af, tænke og lave lektier. Der er en afdeling med et køleskab og en ovn. Til hvert klasseværelse er der en lille have med træer, blomster og bænke; her må man ikke være støjende, så hvis man vil lege og løbe rundt, kan man gå over på én af de fire store fælles legepladser.

Underviserne

Vi er to undervisere, vi har ingen elektroniske læringsplatforme at skulle konsultere; vi har blot skoleformålet om åndsfrihed, ligeværd og demokrati at pejle efter; vi kan søge inspiration fra et statsligt foreslået curriculum, men der er ingen tvang eller lov, der fortæller os lærere, hvordan vi skal gribe undervingen an.

Vi vælger at gå ud fra de fire spørgsmål, som Elliot, Henry, Karen og Louise har stillet, og som alle de andre børn er interesserede i.

Undervisningens indhold

I fire uger arbejder vi tværfagligt med Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte som bog og som skuespil, billeder fra Johannes Larsen museet i Kerteminde, Beethovens 9. symfoni.

Undervisningens pædagogik

Undervisningen opbygges og tilrettelægges løbende ud fra en fælles ´ånd´ og tænkning, som bedst kan beskrives med dette digt:

Digt "Imagine a classroom - here - today" (med tak til Gert Biestas ”Letting Art Teach” og John Lennons ”Imagine”)

Imagine there´s a classroom – here – today

Imagine freedom to meet your own freedom

Imagine children as subjects

Imagine addressing coming before learning and understanding

Imagine mundane rooms for teaching

Imagine teaching back to pedagogy

You may say I´m a dreamer

But I want to talk with you dead and still alive poets and philosophers and ask:

What is pedagogy? What is freedom? What is existence?

Meet me in a midnight talk you dead and still alive poets and philosophers: Kierkegaard, Derrida, Caputo, Levinas, Arendt, Montessori, Rousseau, Rancière and Foucault

Imagine with me: There´s a classroom – here – today

15 nine year old children, wide opened eyes

You and I teaching

Curriculum only intended as a guide for teachers

Art – as dialogues and explorations of existence – may be teaching:

Astrid Lindgren´s The Lionheart Brothers, Beethoven´s 9. Symphony,

The Bird Painters Exhibition at Johannes Larsen´s

Imagine four weeks together

Teaching with a pedagogic attention, every day from 9 a.m. till 1 p.m.

What will happen without the intention of understanding and learning?

What will happen meeting freedom?

What will happen if we don´t see the child as a pupil to be cultivated, civilized and formed but as a person who should encounter the challenge of leading his or her life?

What will happen if the school first and foremost is seen with its purpose as democracy, intellectual liberty and equality?

Imagine interruption, suspension, sustenance

Imagine head, hands and heart

Imagine transcendence

Imagine subjectification, qualification, socialization

Imagine uniqueness

Imagine coming into the world

Imagine slowness

Imagine authority

Imagine teachers´ faith in the children

Imagine the middle ground

Imagine teaching as dissensus

Imagine arousing another human being´s desire to be in and with the world in a grown up way

Imagine teaching as a gift – existing now!

You may say I´m a dreamer

But I want to show

Fantasy is in the world - dreams can happen

So meet me all you dead and still alive poets and philosophers:

Talk with me about a pedagogy where you can meet your own freedom and existence in a grown up way

Imagine a classroom - here – today