Specialpædagogik i praksis

Blog

Specialklassebørn og affektregulering

Børn i specialklasser "smitter" hinanden. Dvs at hvis der er en der går i affekt, så kan det ske at de andre også reagerer med at gå i samme affekt. Vi smitter hinanden også i vores dagligdag. Desværre er det ofte den "negative" affekt der vinder. Hvis man fx er i godt humør, når man kommer hjem fra arbejde, kan partnerens eventuelle dårlige humør ofte gå af med "sejren".

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I en specialklasse kommer du som lærer sandsynligvis til, at møde  børn, der både har fået stillet en diagnose, og nogen der ikke har det. Børnenes adfærd er meget forskellig, da det er en sammensat gruppe, og de vil typisk reagere på hinanden. For eksempel er et barn med Asperger et intelligent barn, som ofte har angst for manglende struktur. Barnet kan derimod på grund af en hjerneskade, ikke sætte sig ind i hvordan andre børn har det og udvise empati. Et barn med ADHD, kan forstå andres følelser og behov, og have empati herfor, hvis barnet har de rette rammer og ro. Men børn med AHDH er typisk meget urolige og udadreagerende. Samtidig kan der være en dreng med socio-emotionelle forstyrrelser i klassen. Barnets problemer gør, at barnet går efter, at finde de svage huller hos de andre i børneflokken. Barnet kan heller ikke se de andres behov og følelser.

Specialpædagogik i praksis

Jeg har stort set hele mit lærerliv arbejdet med specialpædagogik, både med unge og børn i folkeskolen. Sideløbende har jeg taget en kandidatgrad i almen pædagogik, og senest en PD i pædagogisk psykologi. Jeg brænder for specialpædagogikken og holder ind imellem foredrag om emnet. Er censor ved læreruddannelsen og diakonhøjskolen med det almene pædagogiske område bachelorprojekt, lærerens grundfaglighed og almene pædagogiske fag. Jeg er endvidere boganmelder på folkeskolen.dk indenfor emnerne trivsel og specialpædagogik. Jeg vil i denne blog skrive om, hvordan man kan gribe dagligdagen an med undervisning og pædagogik i en specialklasse.

Det at have en specialklasse, kræver således en del pædagogisk snilde. Du skal få denne sammensatte flok, til at fungere. Og du skal have øje for at børnene ofte ikke formår at regulere sig selv. De kommer meget lettere i affekt ,de elever jeg har i en specialklasse. Derfor kan det være en god ide for dig som lærer, at sætte dig ind i hvorledes affekt smitter. Basalt set er det sådan, at hvis en person er i høj affekt, fx er voldsom i sit udtryk skælder ud m.m., vil det påvirke de andre i klassen, til også at komme i høj affekt. Derfor må vi skærme de andre børn, eller søge at undgå at barnet kommer i affekt. Når først affekten er der, er det sværere. Men vi kan regulere den, med vores tilgang til børnene, som kan være meget afdæmpet, eller vi kan sætte noget andet i stedet for som barnet er optaget af. Vil du spille computer fx? Eller en kollega kan overtage. Der er forskellige veje ind. Men det primære er at komme på forkant, gennem rammer, tidsstyring forudsigelighed m.m. Det er blandt andet nogen af de teknikker jeg underviser i, når jeg er ude at holde foredrag. 

Photo by Heather Wilson on Reshot