Blog

Erhvervspraktik anno 2021 - hot eller not?

Erhvervspraktik er nærmest en slags kulturel tradition i den danske folkeskole. Hvem husker ikke sin praktik? Som lærer har jeg dog efterhånden fået et anstrengt forhold til praktikken. Jeg oplever nemlig, at mange af de unge ser det som et nødvendigt onde og slet ikke er motiverede for at bruge praktikken til at lære om sig selv.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens engelskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Maria Roneklindt er Folkeskolens engelskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: roneklindt@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: google.dk/ZBC

I denne uge er mine elever i 9. klasse i erhvervspraktik. Formålet med praktikken er ifølge UddannelsesGuiden at prøve at rigtigt arbejde, afprøve en idé eller en drøm og få erfaringer fra virkeligheden. Praktikken kan inspirere den unge til sit valg af uddannelse og være med til at afklare, hvilken vej man skal vælge efter skolen. Det kan også være et afbræk fra skolen, hvis man er skoletræt (kilde: UddannelsesGuiden

Et nødvendigt onde

Det lyder alt sammen meget fint, men min oplevelse som lærer er, at erhvervspraktikken først og fremmest er et nødvendigt onde, som de unge helst så sig fri for. Dernæst oplever jeg som lærer yderst sjældent, at mine elever kommer mere afklarede hjem fra praktikken. Erfaringer har de fået, men de positive oplevelser er der ikke mange af, når vi evaluerer i dagene efter endt praktik.

”Det er sundt at komme lidt uden for skolens mure og ud i den virkelige verden”, hører jeg mig selv sige. ”Og I kan lære rigtig meget både af at søge praktikplads og selve praktikken”, fortsætter jeg ufortrødent. 9.A glor tomt ud i luften. De var i praktik i 8. klasse, så de kender hele møllen. Og de fleste orker den ikke.

”Kan vi ikke bare komme almindeligt i skole, Maria?”

19 ud af 23 elever lykkes med at finde en praktikplads. Langt de fleste hos én af de lokale erhvervsdrivende og nogle stykker på skoler, vuggestuer og børnehaver i lokalområdet. Ud af de 19 elever, der har fundet praktikplads, har to af dem fundet en plads i et job, som de rent faktisk overvejer på sigt. To. Den lader vi lige stå lidt.

Erhvervspraktikken bør gentænkes

Motivationen mangler hos de unge. Måske kan de ikke selv se, hvad en praktik faktisk kan give dem? Måske er praktikstederne ikke gode nok til at sætte de unge i gang med noget meningsfuldt? Måske er vi lærere, forældre og UU-vejledere ikke gode nok til at evaluere praktikken? Måske er det en kombination. Uanset synes jeg, at man bør overveje grundigt, om erhvervspraktikken ikke bør have en innovativ makeover?