Lærke Grandjeans blog

Blog

Styr maskinerne

Hvorfor går Gordon Ørskov Madsen ikke i dialog med kritiske lærere og forskere – i stedet for med en direktør i et netcompany?

Publiceret Senest opdateret

Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsens går sammen med André Rogaczewski, direktør i Netcompany og påstår, at undervisning styrkes ved øget digitalisering. Han udtaler i en artikel i Skolemonitor fra d. 4. marts 2022:

”Det er næsten en naturlov, at den digitale udvikling betyder, at de løsninger og forslag, vi kommer med i dag, er forældede i morgen. Ingen forestiller sig at etablere en evigt gyldig platform for fælles erfaringsudveksling mellem lærerne i folkeskolen”.

Gordon Ørskov Madsens tre påstande er:
At lærernes metodefrihed og gode tilrettelæggelse af undervisning, pædagogisk set, er afhængig af digitale rum. At Danmark er, og skal være, et digitalt forgangsland. Han påstår i forlængelse heraf, sikkert til Netcompany´s direktørs glæde, at:

”Det er næsten en naturlov, at den digitale udvikling betyder, at de løsninger og forslag, vi kommer med i dag, er forældede i morgen. Ingen forestiller sig at etablere en evigt gyldig platform for fælles erfaringsudveksling mellem lærerne i folkeskolen”.

At lærernes velfungerende platform Skolekom skulle nedlægges, fordi den angiveligt var blevet forældet.

Lærerformanden lukker øjne, ører og mund for pædagogisk argumentation

Disse tre påstande er dybt værdiladede og rene politiske statements, vel at mærke politiske i den forstand, at de er ganske uden argumentation og derfor medløbende den instrumentalisering af skole og uddannelse, som foregår for tiden.

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Det er som om Gordon Ørskov Madsen, ligesom den velkendte abe-figur, har lukket øjne, ører og mund for enhver pædagogisk indsigt, såvel teoretisk som praktisk. Jeg henviser her til pædagogik i praksis og til pædagogisk litteratur i historisk almindelighed og i særdeleshed nutidig kritisk pædagogisk litteratur som fx Gert Biesta, Lucas Cone, Steen Nepper Larsen, Brian D. Mårtensson, Thomas Å. Rømer og Keld Skovmand. Disse seks kritiske forskere interviewede jeg i en artikelserie, 2020, om hvordan man kan forsøge at få pædagogikken tilbage til undervisningen. Konklusionen i denne artikelserie kan kortfattet udtrykkes: Digitalisering skal nedtones, IT har som udgangspunkt ikke noget at gøre med pædagogik. https://www.folkeskolen.dk/1843344/sluk-computeren.


Kritik af manglende styring af maskinerne
Kritikken for at løbe med tidens u-pædagogiske digitalisering er haglet ned over formanden, siden hans tiltræden i 2020. Niels Christian Sauer spidder problematikken således: ”Tjener-eller herre-problematikken rummer hele det svigtede perspektiv, som vi skal have fat i.

Man kan sammenligne digitaliseringens potentiale med hydraulikkens. Ved hjælp af hydraulikken er det blevet muligt for mennesket at flytte bjerge, grave kæmpemæssige tunneler, konstruere enorme dæmninger og lange broer, lave kunstige øer etc. Men vi sidder stadigvæk ved styrepinden. Bulldozerne kører ikke frit omkring og tværer landskaber ud, mens vi ser til fra sidelinjen.

Anderledes med computerne. Her er 'styrepinden' overladt til 'mekanikerne'. De sikrer (i øvrigt ikke særligt effektivt), at maskinerne kører, men hvor de 'kører' og hvad de laver, er der ingen, der har styr på.” (kommentar til https://www.folkeskolen.dk/1843344/sluk-computeren)

Hvad stiller man op med så overvældende en kritik?
Jo, når man som leder har magten, så kan man, i stedet for at gå ind i en saglig argumentation for sine påstande, spille med musklerne og, som i dette tilfælde, gå sammen med sværvægteren André Rogaczewski, direktør i Netcompany.

Det er, hvad Gordon Ørskov Madsen har valgt. Han er gået i samarbejde, ikke med lærerne, men altså med vedkommende netdirektør, hvilket man selvfølgelig kan undre sig meget over. Hvorfor?