Blog

Claus Holm, dette er ved i dyb forstand at skade pædagogik.

Forskeren skal være des-interesseret i pædagogik, skriver leder af DPU Claus Holm i en opsigtsvækkende lederartikel . Du giver hermed dødsstødet til pædagogik som forskningsområde om praktisk undervisning, for det strider mod en klassisk dyd, siger du. En forsker skal være des-interesseret (u-interesseret, Lærke Grandjean)- ikke praksisnær, i følge dig. Derfor vil jeg direkte henvende mig til dig Claus Holm, nu i denne situation, hvor du er ved at afskedige én af landets fremmeste forskere i pædagogik (og flere af hans kolleger, som alle kan reddes fra fyring ved at styre økonomien med ansættelsesstop i nogle år), og jeg vil opfordre dig: Find noget andet end pædagogik at kaste dig over. Det er ikke for at fornærme dig, men det er sagt i en dyb overbevisning om, at dette er ved i dyb forstand at skade pædagogik.

Publiceret Senest opdateret

DPU-leder Claus Holm: Skab videnskabelig evidens med afstand til objektet, der skal undersøges

Lærke Grandjeans blog

Pædagogikkens fortryllelse – mellem filosofisk dybde og politisk handlen. Lærke Grandjean er skribent og foredragsholder, uddannet lærer fra Frederiksberg Lærerseminarium i 1980 og Pædagogisk Diplomuddannet i voksen- og dysleksiundervisning i 2011 fra Via. Har ført unge og voksne til folkeskolens afgangsprøve i 32 år i VUC-regi og er derfor ikke medlem af Danmarks Lærerforening

Claus Holm skulle gå forrest og sætter linjen for, hvordan den forskning, der foregår på universitetet, skal understøtte og fremelske god undervisning ude i praksis, men han vælger at gøre det stik modsatte: Forskningen skal ikke være praksisnær – men en videnskabelig (evidensbaseret) og interessefri forskning i pædagogik med behørig afstand til sit objekt, så den kan give internationalt gennemslagskraft https://dpu.au.dk/asterisk/asterisk-102/leder-asterisk-102

Filosof Peter Kemp skriver: Forskning i pædagogik er normativ – evidens kriteriet gælder ikke her

Ved at nægte, at forskning i pædagogik foregår ud fra personlig interesse og i nær kontakt med undervisningsmæssig praksis, indtager Claus Holm hermed en tilgang til forskning, der strider direkte imod filosoffen Peter Kemp, som skriver: ”Man nægter altså, at der kan være normative videnskaber […] Sagen er, at med denne aggressive påstand nægter man, at der kunne være andre videnskabelige standarder en evidens-kriteriet, nemlig […] 1. akribi (omhu) 2. hensyn til empiri 3. sammenhæng i analysen 4. afklaring af normativitet (Filosofiens verden s. 292).

Claus Holm: Videnskabelig sandhed findes ved at være des-interesseret

Claus Holm vil gøre endeligt op med et ønske om at genetablere tanken om Danmarks Lærerhøjskole (DLH), som i 2000 blev erstattet af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og centrene for videregående uddannelse (de nuværende professionshøjskoler). Tanken bag DLH var at skabe forsknings- og videreuddannelsesmiljøer med tæt forbindelse til, og dialog med, praksis med udgangspunkt i interesse og engagement – heroverfor udvikledes tanken om en (natur-) videnskabelig og interessefri forskning i pædagogik, hvor forskeren finder frem til sandheden ved at se på ´objektet´ med næsten ´brutal selvfornægtelse´. Claus Holms opgør med DLH indebærer, at han finder selve forskningens videnskabelige sandhed i ´des-interesse´.

Søren Kierkegaard: sandhed er subjektiv

Claus Holm taler om sandhed, det gør Kierkegaard også: ”Hvad er Sandhed andet end en Leven for en Idee? Alt maa til syvende og sidst basere sig paa et Postulat; men i det Øieblik det saaledes ikke længere staaer udenfor ham, men han lever deri, først da er det ophørt at være ham et Postulat” ( SKS 17, 26).

Med Kierkegaard og Kemp vil jeg gerne opfordre Claus Holm til at finde noget andet end pædagogik at kaste sig over

Hvis man tager Claus Holm på ordet ud fra indslag i bøger og interviews, så slår et naturvidenskabeligt grundsyn med tilpasning til konkurrencestatens politik igennem:

· Claus Holm: Et paradigmeskifte fra værdiinformeret autonomi til evidensbaseret professionalitet (Folkeskolen efter reformen, s. 266-67)

· Claus Holm: Skolens primære opgave i dag er læring som livsform og ikke - som førhen - demokrati og tilværelsesoplysning: Folkeskolens primære opgave i dag er ikke at realisere skolen som demokrati og livsoplysning … skolens primære opgave er læring som livsform https://www.folkeskolen.dk/dpu-folkeskoleloven-folkeskolereform/forsker-om-folkeskolens-formal-laering-som-livsform/984691

Det er på denne baggrund, og ud fra min egen baggrund som lærer, filosofisk studerende og skribent, at jeg opponerer imod Claus Holm.

Pædagogik er ikke objektiv eller interesse-fri men normativ og subjektiv

Pædagogik er en normativ kategori, der både i praksis og teori har til formål at udøve opdragelseskunst med henblik på at kunne forholde sig til sig selv og verden – på en subjektiv måde. Pædagogik er frihedens mulighed for at møde sin egen frihed; at ville se det enkelte, unikke menneske som subjekt her og nu foran mig som pædagog/lærer, altså ikke forestille sig, at dette barn eller unge menneske skal bygges op, dannes, formes eller blive anderledes; men adressere dette menneske med en tilværelsesindsigt og med kunsten i hånden.

Alt, hvad jeg personligt har erfaret, læst og skrevet, går direkte imod dine, Claus Holm, erklærede formål om læring som livsform og om evidensbaseret professionalitet.

Derfor vil jeg direkte henvende mig til dig Claus Holm, nu i denne situation, hvor du er ved at afskedige én af landets fremmeste forskere i pædagogik (og flere af hans kolleger, som alle kan reddes fra fyring ved at styre økonomien med ansættelsesstop i nogle år), og jeg vil opfordre dig: Find noget andet end pædagogik at kaste dig over. Det er ikke for at fornærme dig, men det er sagt i en dyb overbevisning om, at dette er ved i dyb forstand at skade pædagogik.