Om dannelse med mere

Blog

Didaktisk udvikling i (online)fællesskab

Sociale medier kan anvendes til, at man i fællesskab udvikler sig fagligt gennem egne og andres erfaringer. Et brugerdrevet fællesskab på sociale medier kan sikre, at ens egen faglige udvikling tager udgangspunkt i præcis det, man finder mening i.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At gøre en dyd af nødvendighed

Om dannelse med mere

Jeg er idehistoriker og ansat på Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Mine faglige interesser spænder vidt og omfatter blandt andet 'dannelse i det aktuelle samfund', skoleudvikling, forholdet mellem skole og samfund, professionelle læringsfællesskaber, netværkslæring samt digitale og sociale medier til undervisning og udvikling. Jeg er medstifter af foreningen SUMU - Sekretariatet til Udvikling af Modig Undervisning, som har til formål at støtte initiativer, der forholder sig udfordrende til gængse rammer for undervisning og didaktiske designs. Jeg debatterer aktivt skoleforhold på Twitter, hvor du finder mig under navnet @oveucsj

I øjeblikket, hvor Danmark er sat på vågeblus, kan man se en voldsom aktivitet, hvor mange byder ind med at hjælpe hinanden. Dette gælder også i forhold til den udfordring mange nu har fået, når mange aktiviteter skal foregå online. Når den nære undervisning skal erstattes af den fjerne, hvordan sikrer man sig så, at det foregå på måder, der giver mening for eleverne?

Som sagt er der mange der byder ind, og der er allerede utallige lister med anbefalinger til gode praksisser, platforme der er blevet gratis tilgængelig i coronaperioden og lister med mulige digitale værktøjer og services, som kan bruges til undervisning.

Twitter og edcamp

Et helt særligt initiativ opstod lørdag den 14. marts på det sociale medie Twitter, hvor det blev foreslået, at lave liveaktiviteter, hvor alle kan byde ind med deres egne erfaringer fra praksis og her komme til at arbejde sammen med andre ud fra, hvad man specielt er interesseret i.

Ved at anvende metoder fra det, der kaldes #EdCamp, vil vi lave inspirationsworkshops, hvor deltagerne selv er eksperterne. Det er nemlig de enkeltes egne erfaringer, der er det centrale og afgørende. Hvad har vi gjort i matematik, når vi skulle arbejde med andengradsligninger i 5. klasse? Hvordan fungerer novelleanalyse for min 8.klasse som online-aktivitet? osv.

En edcamp handler om at inspirere hinanden, støtte hinanden og bidrage til hinandens faglige udvikling. Vi har gjort os en del erfaringer med edcamps i Danmark, men de har alle været baseret på, at vi mødes i fysiske lokaler. Men nu forsøger vi os med EdCamp 2.0, hvor hele aktiviteten foregår på Twitter. Man kan naturligvis også gøre det på en anden platform, og det kan være, at næste gang forsøger vi eller andre at gøre det med Facebook eller på Snapchat.

Du er selv eksperten - og lærer af andre eksperter

Vi inviterer derfor alle interesserede til at møde op på Twitter i strømmen #skolechat mandag kl. 20:00 (Man åbner eller opretter en twitterprofil og søger på #skolechat) Kanalen vil som minimum fungere i hele karantæneperioden.

Alle kan være med, og man afgør selv, hvordan og hvor meget man deltager. Det er helt i orden at lytte til, hvad der foregår (legitim perifer deltagelse), ligesom det er i orden at byde ind med de erfaringer, tanker eller forestillinger, man gør sig undervejs.

Edcamp er baseret på den aktivitet, deltagerne selv bidrager med. Der er derfor ikke nogen, der ‘har den’ mere end andre. Men alle kan ‘tage den’ og løbe i den ønskede retning. Så må man se, om der er nogen, der løber med - og så har man sit eget ‘break-out-rum’ (markeret gennem brug af et særligt #. En vigtig regel i Edcamp er, at man stemmer med fødderne på den måde, at man deltager i det, der giver mening for en selv. En anden regel er, at vi alle er eksperter i vores egne erfaringer, og at de tilstedeværende er de helt rigtige.

Det er på en trist baggrund, men lad os tage udfordringen op og sætte gang i alle mulige initiativer på kryds og tværs, der kan bidrage til vores faglige udvikling sammen med andre. Mød derfor trygt op på #skolechat mandag kl. 20:00 og få en på opleveren.