Om dannelse med mere

Blog

Forståelse og fag

Det diskuteres om teknologiforståelse skal være et fag i skolen. Men måske skal man hellere kigge på de eksisterende fag og se, hvordan teknologier der indgår som en del af faget, dets metoder og de emner, de arbejder med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lis Zacho underviser i teknologiforståelse, og hun giver i indlægget Teknologiforståelseslærer søger arbejde udtryk for sin frustration over, at man nu efter næsten tre års forsøg med faget endnu ikke har nogen plan for, hvad der skal ske fremover med det - og med det indhold, faget har.

Om dannelse med mere

Jeg er idehistoriker og ansat på Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Mine faglige interesser spænder vidt og omfatter blandt andet 'dannelse i det aktuelle samfund', skoleudvikling, forholdet mellem skole og samfund, professionelle læringsfællesskaber, netværkslæring samt digitale og sociale medier til undervisning og udvikling. Jeg er medstifter af foreningen SUMU - Sekretariatet til Udvikling af Modig Undervisning, som har til formål at støtte initiativer, der forholder sig udfordrende til gængse rammer for undervisning og didaktiske designs. Jeg debatterer aktivt skoleforhold på Twitter, hvor du finder mig under navnet @oveucsj

I indlægget argumenterer hun for, at teknologien bliver mere og mere gennemtrængende i forhold til den enkelte og samfundets liv, ligesom hun påpeger, at den bliver mere og mere uforståelig for brugerne. Derfor er der brug for faget teknologiforståelse.

Logikken i Lis’ argumentation, som jeg forstår den, er, at forståelse kræver en særlig faglighed inden for det emne, man skal forstå. Men spørgsmålet er i høj grad, om det er sådan elever oparbejder forståelse.

Det almene og det specifikke

Det er klart, at det er en fordel at arbejde med et specifikt emne, når man skal forstå det. Men skolen har ikke fag, der dækker alle de emneområder eller domæner, der findes i verden. Skolen har fokus på at arbejde med almene forståelser, der netop kan anvendes på og forme sig efter specifikke problemstillinger.

Selvom man kan gøre teknologi til et særligt domæne, så er det ikke som særskilt domæne, det har den største indflydelse på menneskers liv. Teknologier er som ilt, penge og magt noget, der indgår i alle livets - den enkeltes, fællesskabernes, samfundets og naturens - sammenhænge. Derfor kan teknologier også forstås i forskellige sammenhænge.

I alle fag og fagområder i skolen indgår teknologier som en del af fagets indhold, metode og emneområde. Og dette gælder også de digitale teknologier. Det betyder, at man i alle fag arbejder med teknologi og dermed også med forståelse af teknologier og deres betydning i forhold til fag, fagets metoder og fagets indhold.

Er fagene opdaterede?

Det vil sikkert være en rigtig god ide, hvis man både overordnet set og set i forhold til de enkelte fag får undersøgt og kortlagt, om hvorvidt disse er formuleret på en tidssvarende måde, hvilket blandt andet betyder, at undersøge om fagene og den måde, der undervises i dem på, reflektere fagsyn, metoder og emner, der tidsmæssigt er relevante for nutidens elever. Ikke at fag skal følge fluktuerende modestrømninger. Men fagene skal være i tæt dialog med den samfundsmæssige udvikling, så det almene og det specifikke i fagene går hånd i hånd.

Det er helt afgørende for et fag, at der undervises i det på en måde, der giver mening for eleverne. Fagene og undervisningen er elevernes vej ind i de dele af verden, som fagene åbner for. Det kan de kun være, hvis fagene og undervisningen giver mulighed for, at elever ser mening med dem, så de tilsvarende gør sig åbne for fagenes indhold - nu får at pege på Klafkis dobbelte åbning.

Jeg ved ikke, om der er brug for et særligt fag, der kan kaldes teknologiforståelse. Hvis det handler om at forstå og forholde sig til det nuværende samfund, ville der nok være mere behov for et fag i kapitalisme og dens funktionsmåde i senmoderniteten - eller hvor vi nu er kommet til i tidsperioder.

Forståelse er for livet

Men der er brug for, at de fag, vi vælger at undervise i, åbner for elevernes almene livs- og tilværelsesforståelse, og at de har mulighed for at reflekterer deres egne livserfaringer ind i fagene. Det er langt vigtigere end at få indført nye fag. Og hvis fagene i øvrigt er tidssvarende, så vil eleverne blive i stand til at forholde sig til deres liv - også i deres samspil med de teknologier, de selv anvender og som bliver anvendt på dem. Skolen skal forberede på et liv i det uforudsigelige, fordi det ikke er skolens opgave at uddanne til specifikke livssituationer, men at bidrage til elevens dannelse og den hele tilværelse.

Forståelse er andet og mere end at lære om et emne eller et kompetenceområde - det er at kunne virke som menneske i konkrete sammenhænge, der er relevante for den enkelte - og at gøre det i sammnehæng med andre, så den enkelte har reel indflydelse på eget liv. Derfor er (teknologi)forståelse ikke noget, der nødvendigvis kan og skal læres i et enkelt fag.