Om dannelse med mere

Blog

EdCamp - nu også online

En EdCamp er et sted, hvor lærere, pædagoger og andre med interesse for børn og unges lærende udvikling mødes for at lære sammen. Det er deltagerstyret kompetenceudvikling med fokus på det, der er relevant for deltagerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 13. juni bliver Danmarks første online EdCamp afviklet. Men hvad er en Edcamp overhovedet for en størrelse? Det er der sikkert nogen der har spurgt sig selv, når de har hørt ordet første gang.

Om dannelse med mere

Jeg er idehistoriker og ansat på Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Mine faglige interesser spænder vidt og omfatter blandt andet 'dannelse i det aktuelle samfund', skoleudvikling, forholdet mellem skole og samfund, professionelle læringsfællesskaber, netværkslæring samt digitale og sociale medier til undervisning og udvikling. Jeg er medstifter af foreningen SUMU - Sekretariatet til Udvikling af Modig Undervisning, som har til formål at støtte initiativer, der forholder sig udfordrende til gængse rammer for undervisning og didaktiske designs. Jeg debatterer aktivt skoleforhold på Twitter, hvor du finder mig under navnet @oveucsj

En EdCamp er en såkaldt un-conference - en ikke-konference - hvor det er deltagerne, der bestemmer indholdet af konferencen. I modsætning til traditionelle konferencer, hvor mange kommer og lytter til en række eksperter, andre har inviteret, så skabes indholdet på en EdCamp af det, deltager bringer ind i den. EdCamp er udviklet for lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børns undervisning, læring og udvikling, for at etablerer et sted, hvor det er deres faglighed, der er i centrum.

At lære sammen

EdCamp tager udgangspunkt i det princip, at det at alle er eksperter i deres egne erfaringer fra deres professionelle liv. Disse erfaringer kan berige andre, som har tilsvarende eller anderledes erfaringer. Når man deler erfaringer og viden i et åbent dialogisk miljø, lærer man sammen. Professionel viden er den viden, som bliver til gennem praksis og erfaringsdannelse, derfor er det en viden, der er tæt knyttet til den praksis, den enkelte er en del af.

Edcamp går ud fra den præmis, at pædagogisk viden udvikles, ændres og tilpasses ud fra de hverdagslige erfaringer, lærere og pædagoger gør, og at denne viden kun eller i hvert fald bedst kan gøres til genstand for forståelse gennem kritiske refleksioner sammen med kolleger, der gør sig lignende erfaringer. 

Man kan tale om, at viden og erfaringer er situerede: Når viden møder og udvikler sig i praksis skyldes det, at den er placeret i en kompleks virkelighed, hvor viden bringes i spil med omgivelserne, fysiske betingelser, værdier, andres handlinger og viden osv. Den viden, den enkelte bringer med sig, er derfor på en gang unik og almen. Den er unik på den måde, at alle oplever og erfarer forskelligt og erfaringerne opstår i konkrete situationer. Den er almen, fordi alle har en funktion i at bidrage til børn og unges lærende udvikling, og fordi erfaringerne stammer fra det samme område. På uddannelsesområdet har alle en rolle at spille for at gøre betingelserne så gode som muligt for at bidrage til elevers, kursisters, studerendes lærende udvikling.

Man lærer sammen ved at tage udgangspunkt i egne viden og erfaringer og ved at dele disse med andre. Ved at være nysgerrig på hinandens erfaringer og oplevelser får man udvidet sin viden, og ved sammen med andre at vende og dreje problemstillinger, man deler og er fælles om, udvikler man sin egen professionelle kapacitet.

Principper for EdCamp

Der er ganske få og enkle principper, der gælder for en EdCamp.

  • Det er gratis at deltage
  • Det foregår typisk på en lørdag
  • Det er de rette mennesker, der er tilstede
  • Deltagerne laver selv programmet
  • Deltagernes bidrag er indholdet
  • Man stemmer med fødderne og skifter rum, hvis man ikke finder en diskussion givende
  • Man forholder sig åbent og nysgerrig på, hvad hinanden siger
  • Man giver hinanden plads til at tale og dele erfaringer (ingen lange enetaler)
  • Vi er alle eksperter ift vores egen praksis

Som kompetenceudvikling er EdCamp helt tæt på folks egen praksis - og det, man tager med fra en EdCamp, opfattes derfor hverken som abstrakt og fjerne eller som irrelevant. Tværtimod er EdCamp aldrig på afstand af den enkeltes egen praksis - de andres praksisviden og -erfaring bliver på denne måde et spejl, der åbner nye døre til et udvidet professionelt univers - for nu at spille på Lewis Carrols Bag spejlet.

Hvis man er interesseret kan man opsøge mere viden og tilmelde sig på Online EdCamp Danmark