Børn med autisme

Blog

Hvis jeg var politiker

Kommunen har lavet et sæt af samtalekort i forbindelse med kommunalvalget. I samfundsfag bruger vi kortene til at tale om kommunalpolitik. De nedenstående udsagn er sagt, af tre drenge med autisme, som forholder sig til, hvad de mener, at der mangler i folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvis jeg var politiker, så ville jeg ændre på folkeskolen. Den skulle være sådan, at den var indrettet, så den støttede eleverne i det, som de gerne vil være, når de bliver voksne. Hvis f.eks. Anton gerne vil være kok, så skulle han tilbydes madkundskab flere gange i løbet af ugen. I matematik skulle han lære om mål og vægt. I dansk skulle han lære, at læse og forstå en opskrift. I biologi skulle han lære om bæredygtige madvarer og dyrevelfærd. I fysik og kemi skulle han lære om vitaminer, mineraler og hvordan kroppen optager maden.”

“Hvis jeg var politiker, så ville jeg sørge for, at elevernes computere og skolens netværk var nyt og hurtigt.”

“Hvis jeg var politiker, så ville jeg sige til skoleinspektøren, at han skal ansætte lærere, der ved hvordan børn med autisme tænker. Jeg ville sige, at han skal lave en skoledag, som er spændende, og hvor alle børn kan være.”

Er folkeskolens indhold alt for abstrakt, for elever med autisme?

Kunne vi indrette den mere individuelt og fokusere på fag, emner og opgaver, der er konkrete og meningsfulde?

Er skolens hardware  - software - internet alt for gammelt, slidt og langsomt, så det er demotiverende, at arbejde med?

Er skolens ansatte ikke uddannet til at møde alle børn?

Børn med autisme

Jeg er folkeskolelærer og autismerådgiver på Nr. Vedby Skole og Børnehus. Mit udgangspunkt er ydmyghed og respekt overfor mennesker, der tænker og oplever verden på en anden måde end du og jeg. Jeg ønsker at skrive den gode historie, der hvor det lykkes i skolen for børn og unge med autisme. Jeg håber at mine indlæg, ideer og løsningsforslag kan anvendes på andre skoler, således at vi fremadrettet kan skabe en skolegang for børn og unge med autisme, så også de bliver så dygtige som de kan. Mine indlæg tager altid udgangspunkt i virkelige oplevelser fra mit job som lærer.