H&D-blokken

Blog

Når organiseringen skal gå i ... fisk

To opgaver – samme tema – forskellige mål. Har du 25 elever alene i et traditionel sløjdlokale? Her er et eksempel – et bud på hvordan man kan undervise når det kniber med værktøj mm. Erfarne lærere kan springe dette indlæg over…

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ikke et ord om corona - og så alligevel da eleverne blev hjemsendt inden vi var helt færdige.

Lige nu (!) har jeg tre 5. klasser med ca 25 elever i hver til håndværk og design. Vi laver et forløb som kun foregår i sløjdlokalet. Eller rettere to parallelle forløb, hvor eleverne selv cirkulere mellem de to opgaver. Begge med overskriften: En underlig fisk.

Arbejde med huljern og kølle

Mange elever vil gerne prøve kræfter i med huljern og kølle. Det er ikke altid der kommer noget brugbart ud af. Da værktøjet ikke bruges så tit er det også begrænset hvor mange huljern/billedskærerjern og køller vi har. Derfor kobler jeg det op med et andet forløb: Fisk lavet med dekupørsav og genbrugsmaterialer.

H&D-blokken

Niels Lyngbo er lærer på Krogggårdskolen i Odense. Han underviser i håndværk og design, matematik, natur og teknologi, idræt mm. Har undervist i sløjd i ca. 20 år og har erfaringer fra alt fra meget elendige lokaler over til at være med til at bygge nye faglokaler op fra grunden. Har tidligere siddet i redaktionen på bladet SLØJD. H/D blokken er det sted, hvor Niels skriver om alt hvad der interesserer ham i faget - både fagnørderi, organisering og også de politiske strømninger omkring faget. Intet er for stort og intet er for småt….

Relief (frit efter Svend Erik Kristensen)

Alle elever saver et stykke uhøvlet fyrretræ på 16 cm (2 cm tykt/10 cm højt). Lindetræ eller rødel havde været mere ideelt til arbejdet.

De tegner – en meget enkel fisk som overføres til træstykket. Med stregmål markeres halvdelen af tykkelsen hele vejen rundt.

Nu hugges/stemmes der – så godt man kan ned til stregen hele vejen rundt – pas på man ikke hugger detaljer af. Når alle er færdige brænder vi billederne let af. Det gør vi udenfor med en ukrudtsbrænder.

Reliefferne brændes

Overfladen får en stålbørste til at fjerne det værste sod og så høvles så fiskens relief står tydeligt. Alle fisk sættes sammen til et stort billede.

Dekupørsavsfisk (frit efter en artikel i SLØJD)

Imens halvdelen laver dette, saver den anden halvdel fisk ud af ca 1 cm tykt høvlet fyrretræ. Fisken saves ud på hånd eller el-dekupørsav. Kanten raspes, files og slibes og dernæst sætter vi den på en pind (tynd rundstok eller bedre 2 mm gassvejsetråd. Nu kan fisken males over det hele, mens den sidder fast i en fod. Nu kommer det sjove…hvilke materialer kan vi genbruge så fisken får liv. Hvad kan vi bruge som øjne, skæl eller lign.

Færdige fisk - udstillet

Fordelen er naturligvis at der ikke opstår så mange flaskehalse i værkstedet. Eleverne kan også lære, at når noget tørrer fordi man har malet det, kan man måske arbejde videre et andet sted (det kan være svært for nogleJ)

Alle fisk – begge slags udstilles selvfølgelig et sted på skolen inden de kommer med hjem.

Tre klassers relieffer samlet og udstillet