Trine Hyllested

Blog

Hvad skal der ske med natur/teknologi?

Man vil gerne have flere unge til at vælge naturvidenskabelige uddannelser, men kompetencedækningen for det naturfaglige grundfag i folkeskolen er lav. Få lærerstuderende vælger at undervise de yngste, og forskningen er ikke prioriteret. Hvordan forventer man, at det kan hænge sammen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den faglige kompetencedækning for de naturfaglige undervisningsfag i folkeskolen er i dag kun 60 % for natur/teknologi, 70 % for geografi, 82 % for biologi, 96% for fysik/kemi. (UVM 2015/2016).

Trine Hyllested

Ville man tillade dette i dansk eller matematik? Ville man lave et samlet begyndersprogfag for fransk, tysk og engelsk og lade 40 % af lærerne være uden faglig baggrund i fagene?

Mange peger på betydningen af, at flere unge vælger en naturfaglig ungdomsuddannelse. Jeg spørger: Hvor starter fødekæden? Hvor er den samlende naturfagsdidaktiske satsning, der også prioriterer de yngste i folkeskolen?

Kun 2% af de lærerstuderende på UCC vælger natur/teknologi

Natur/teknologi (oprindeligt natur/teknik) blev indført som basisnaturfag i Danmark med loven i 1993 for de 7-12årige.  Det er også et undervisningsfag på læreruddannelsen, hvor det blev indført i 1997, og de første blev udklækket i 2001.

I en undersøgelse, jeg arbejder på i øjeblikket, har jeg fundet, at kun 2 % af de lærerstuderende på UCC vælger natur/teknologi som undervisningsfag. Ca. 9 % af de studerende vælger et af overbygningsfagene biologi, geografi eller fysik/kemi.

Af disse overbygningsstuderende tager ca. 1/7 del vores særlige ASTE- uddannelse. Det er en særlig talentuddannelse for de lærerstuderende på UCC, der vil prioritere dette at undervise i naturfag for de ældste.

Men de yngste årgange er der ikke så mange, der har interesse for.

Den sidste landsdækkende naturfagsdidaktiske forskning for natur/teknologi

Den sidste landsdækkende naturfagsdidaktiske forskning, der er lavet i natur/teknologi, er så vidt jeg ved helt tilbage fra 2003. Det var KALK-undersøgelsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det meste af den naturfagsdidaktiske forskning foregår nu for overbygningsfagene og gymnasiet. F.eks. på IND, Københavns Universitet. UC-VIA har lavet flere glimrende praktiske redskaber til skolernes naturfaglige samarbejde, som f.eks. Progressionstræet.

Men grundlæggende, landsdækkende forskning i natur/teknologi er det småt med. Hvordan får vi vedligeholdt den naturfaglige fødekæde?

Natur/teknologi må prioriteres!

#Fil 1