Trine Hyllested

Blog

Natur/teknologi er et forsømt fag

Natur/teknologi er et fag, der introducerer bredt til det naturfaglige vidensområde og er alment dannende for 1.-6.klasse. Faget forsøger at skabe rammer for omverdens forståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Det er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på 360 timer. 29% af lærerne underviser i det, uden at deres ledere vel at mærke kan registrere dem som uddannede eller betragte dem som kvalificerede i faget på andre måder. I første til tredje klasse er procenten oppe på ca 35 % af lærerne, der underviser uden undervisningsfaglig uddannelse i faget (kilde kompetencedækning i folkeskolen, Uvm 2019/2020). -Hvad skal vi gøre ved det?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Oven i dette er læreruddannelsen er skåret ind til benet. Antallet af undervisningstimer i faget på læreruddannelsen er i mit arbejdsliv 1995-2020 halveret. Vi gav 350 undervisningstimer og vejledning til et linjefag på Holbæk Seminarium i 1995. I dag giver vi 195 undervisningstimer til et undervisningsfag på Københavns Professionshøjskole. Jeg har haft hold, der starter med 33 studerende mod de ca.15 studerende, jeg havde i Holbæk.

Trine Hyllested

Dagens børn og unge er opmærksomme på deres sundhed. De er bekymrede for klimaforandringerne og er optagede af ressource- og affaldsproblematikken. De er aktive digitale forbrugere. Derfor skal eleverne selv få lyst til at undersøge og udvikle viden om disse spørgsmål. De skal ikke kun deduktivt have forklaret sammenhængene i verden, de skal induktivt være med til at undersøge dem. Undervisningen skal være en træningsbane til at kunne bidrage konstruktivt, kritisk og til at se sig selv som en del af et større fællesskab. Sammen med geo/bio/fysik/kemilærerne skal natur/teknologilærerne arbejde med skolens røde tråd i naturfagsundervisningen. Det kræver uddannede lærere!

Når man nu planlægger en ny læreruddannelse, kunne naturfag være obligatorisk for alle. Naturfaglig dannelse er en del af den almene dannelse. Der skal ikke skabes kløft mellem fagene, men bro. Den læreruddannelse jeg startede med at undervise på i 1995, havde et naturfagligt grundfag for alle lærerstuderende. Den sidste landsdækkende didaktiske forskning i natur/teknologi er LUNT-projektet fra 1997! Der mangler forskning i faget

Derfor er det er et fag fondene bør tage alvorligt, selvom skolerne ikke altid gør det!