Trine Hyllested

Blog

Nyeste udgave af Naturvidenskabens ABC

Den færdige udgave af Naturvidenskabens ABC ligger nu på EMU. Den skal identificere og formidle centrale kernefaglige nedslagspunkter. Den skal være med til at klæde lærerne på til at udvælge og sammenkæde indhold, som kan formidle udvalgte naturvidenskabelige erkendelser til eleverne. Personligt er jeg dog ikke helt overbevist om at den er færdig, da der er visse udsagn og passager, der stadig kan udfordres- selvfølgelig! Det er dels en faglig indholdsmæssig kritik og dels en redaktionel kritik. Læs og bedøm selv!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc-inspiration-til-din-undervisning

Trine Hyllested

Faglig indholdsmæssig kritik:

s.9 ”Den præsenterer vores bedste forståelse af vores egen eksistens, af naturen og af hvordan verden hænger sammen”. Mon det ikke nærmere er den bedste naturvidenskabelige forståelse? Hvad med vores historiske forudsætninger eller den samfundsmæssige organisering? De har vel også en betydning for vores eksistens?

s.12 En påstand som: ”Historisk har skolens undervisning i naturfag kun har haft fokus på love, teorier og begreber” har ingen kildeangivelse. Det er måske en sandhed med modifikationer, kan man udtale sig om alle lærere gennem alle tider?

s.13  ” Evnen til at kunne anvende metoderne er også en forudsætning for at kunne analysere og forholde sig kritisk og kompetent til  de store mængder data, informationer og historier om nye forskningsresultater, som vi dagligt konfronteres med” Jeg har aldrig arbejdet konkret, eksperimentelt med genteknologi, men alligevel forstår jeg da godt, hvilke fordele og ulemper det kan have, at få kortlagt min genprofil ? Så det er måske ikke alle metoder, man behøver prøve for at forstå dem, men det, at have prøvet at arbejde eksperimentelt, er vigtigt?

s.16. Teksten om sprøjtning med pesticider fortæller intet om sprøjtemiddelresterne i grundvandet, var det ikke relevant at nævne? Og hvad med at medtage kødforbruget og nitrogenbelastningen i kapitel 3?

s.45 Her står at biologiske ressourcer kræver land, jord, vand og plantebeskyttelsesmidler. Det kommer vel an på hvad man vil producere og hvordan? Planter og landbruget har da indtil år ca. 1900 klaret sig uden plantebeskyttelsesmidler og mange naturskovene står da endnu? Det meste af den mad jeg køber, er ikke behandlet med plantebeskyttelsesmidler(pesticider), eller har jeg misforstået noget?

s.59 Homo sapiens er oversat med det vidende menneske-her lærte jeg noget nyt. Jeg har altid lært det betød det tænkende menneske. S.63 Jeg har også lært at evolution betyder udvikling, det er oversat med forandring. Tilgengæld er ”homo habilis” ikke oversat i teksten, men den forudsætter at man forstår det har med redskaber at gøre, det kan man se i ordforklaringen. Nuvel det betyder vist ”praktisk” på latin.

s. 86 Erkendelse 7 og 8. Her synes jeg man skulle lave en målgruppeanalyse af, hvilke almindelige naturfagslærere, der faktisk forstår teksten i disse to erkendelser. Tætheden af fysikudtryk er høj -indtil lige pludselig: Hvilke gulvtæpper skal man gå på for at få stød? Mit uldgulvtæppe giver da ikke stød? H. C. Ørsted har vel ikke opfundet begrebet almen dannelse, men givet det en dansk betegnelse?

Redaktionelt er der forkerte billedtekster, nogle uforståelige sproglige passager og en uhensigtmæssig måde at lave et ordforklaringsregister. Hvem har mon udvalgt de ord, der forklares og hvorfor er det ikke synligt i selve teksten, hvilke ord, der forklares bag i hæftet? Jeg synes det skulle have været brugt et samlet alfabetisk register og meget færre fremmedord i selve teksten.

For igen, hvem var det nu målgruppen var og hvad var egentlig formålet med Naturvidenskabens ABC?

Tak for ABCén - jeg glæder mig til at arbejde videre med den

P.S. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sammen med ASTRA igangsat initiativer både vdr progressionen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og vdr.  en samling af undervisningsmaterialer.

Se et oplysende link

https://videnskab.dk/naturvidenskab/naturvidenskabens-abc-ligger-klar-her-er-hvad-du-skal-vide-om-de-10-erkendelser