Trine Hyllested

Blog

Hvad skal en god natur/teknologilærer kunne?

Konklusionen fra mit oplæg til Big Bang 2022

Publiceret Senest opdateret

Denne konklusion er forfattet af et hold lærerstuderende først som udgangspunkt for deres egen undervisning, siden som opsamling efter 1,5 års undervisning på uddannelsen. Læreruddannelsen sætter de studerende i gang med en livslang udvikling indenfor undervisning - Man er jo aldrig færdiguddannet som lærer, der er hele tiden nyt man kan udvikle sig med!

Trine Hyllested

Jeg er specialiseret i udvikling af projekter med åben skole, udeskole, museer og naturfagsundervisning for de yngste. Jeg har 40 års erfaring som underviser og forsker indenfor læreruddannelse og folkeskole.

En Natur/teknologilærer vil gerne:

•Kunne inspirere - gøre eleverne nysgerrige og interesserede

•Selv kunne lade sig begejstre

•Være i nuet - gribe elevernes undren (Dewey, Tiller)

•Inddrage andre lære-miljøer - uformelle, formelle (Hyllested)

•Park og naturområder omkring skolen

•Landbrug/Museum,Den lokale naturskole

•Gøre undervisningen autentisk og virkelighedsnær (bygge på erfaringer- Dewey)

•Bruge det nære miljø som undervisningsmateriale: skolemælken, vandet i vandhanen, madpakken, dyr, skov, strand, legeplads, boldbane, kroppen, vejret, sol, måne. Undersøge hjemmet: hvor kommer vandet fra, hvor kommer strømmen fra, hvad er det vi forbruger, hvad bliver der af affaldet

•at NATUR/TEKNOLOGI arbejder med nutiden-følg med i nyhederne! (Schnack)

•Være insisterende på naturfagenes vegne – eleverne skal almendannes til demokratiske borgere (Klafki)

•Være kritisk overfor viden og kilder- ikke alt der glimter på nettet er af guld - heller ikke fagportalerne !

• være forberedt til tænderne, turde at miste overblikket, men have styr på sin årsplan!

•Trine foreslår: Du skal turde være sårbar, vise ydmyghed, kunne lave fejl og kunne grine af dig selv!

•AT VÆRE LÆRER ER EN LIVSLANG UDVIKLING- DU SKAL KONSTANT UDVIKLE DIG SELV SOM LÆRER RESTEN AF DIT LIV.

Find flere ideer til natur/teknologi-undervisningen i oplægget fra Big Bang 22.