Trine Hyllested

Blog

Naturvidenskabens ABC og progressionen i undervisningssystemet

Tænk at være så privilegeret, at man kan få lov at være med til at udvikle Naturvidenskabens ABC! Selvom jeg har været meget engageret og meget kritisk overfor Naturvidenskabens ABC, gav det efterfølgende et resultat. Jeg kom til at sidde i en ministeriel arbejdsgruppe, hvor vi har arbejdet med at lægge nogle progressionsspor ud for det undervisningsmateriale, der skal høre til ABCén. Det har været krævende, rigtig spændende og meget, meget svært.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I arbejdet med progressionssporene var det Astra, der var projektledelse, og så var vi ellers 10 personer fra alle mulige dele af undervisningsverdenen, der skulle blive enige om at lægge sporene ud. Der sad folk fra folkeskolen, gymnasiet, erhvervsuddannelserne og læreruddannelsen, universitetet og ministeriet. Fagligt repræsenterede vi alle naturfagene natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi og didaktisk repræsenterede vi også hele paletten, så det var sjovt!  Vi skulle lave en progressionsbeskrivelse til undervisning i hver af de 10 naturfaglige erkendelser, dvs. 10 progressionsbeskrivelser i alt.

Trine Hyllested

Vi blev enige om at lave 5 trin i denne progressionstrappe:

  • indskoling
  • mellemtrin
  • udskoling
  • ungdomsuddannelserne 10 kl. samt niveau F, E og D.
  • ungdomsuddannelserne niveau A, B og C.

Vi blev enige om at lave et forslag til 3 faglige fortolkningsspørgsmål til hver eneste af de 10 erkendelser i Naturvidenskabens ABC. Disse faglige fortolkningsspørgsmål skulle hvert trin i undervisningstrappen så læne sig op ad.

F.eks.:

Erkendelse 1: ”Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt.”

De tre faglige fortolkningsspørgsmål:

  • Mennesket er en del af naturen, men hvordan skelnes der mellem naturen og mennesket?
  • På hvilke måder påvirker mennesket naturen og omvendt?
  • Hvilke fordele og ulemper udgør teknologi i forhold til menneskets brug af naturgrundlaget?

Derefter lavede vi så uddybende delerkendelser til hvert enkelt undervisningstrin på trappen og udvalgte centrale faglige begreber, man kunne arbejde med i hvert trin. Vi stillede eksempler på spørgsmål til hvert enkelt undervisningstrin på trappen. Disse spørgsmål skulle gerne kunne inspirere til praktisk arbejde. Vi havde også ambitioner om forsøg og modeller til hvert trin, men tiden rakte ikke. Denne ambition skal Astra arbejde videre med i deres forslag til undervisningsmateriale.

Det har været spændende og rigtigt udfordrende, at mødes med så forskellige undervisningsudgangspunkter. Vi studerende tidligere danske, amerikanske og engelske løsninger på progression i naturfagsundervisning og læste vores egne formelle grundlag for fagene op. Vi kunne se, at der var tænkt en rød tråd i den faglige tankegang, men når vi så hørte, hvor mange uddannede undervisere i naturfag og hvor mange undervisningstimer hvert enkelt trin på trappen faktisk fik, så kunne vi jo godt se, at intentionerne med fagbeskrivelserne ikke altid stod på mål med virkelighedens undervisningsrammer. Dette kan vi dog ikke gøre så meget ved. De 10 erkendelser i Naturvidenskabens ABC var vores givne faglige ramme. Vi skulle lave noget inspirationsmateriale, så lærere får lyst til at arbejde med erkendelserne, og får inspiration til, hvad der kan stå centralt på de forskellige trin. De er jo i princippet tværfaglige og så alligevel ikke, nogle af dem tenderer til monofaglighed, men dette har vi dog prøvet at udfordre. Det er tanken, at progressionsbeskrivelserne skal kunne bruges som oplæg i et fagteam, når man arbejder med den røde tråd i hele skolens naturfagsundervisning og måske samarbejder med ungdomsuddannelserne.  

Undervejs fik vi frugtbar sparring fra de faglige foreninger og andre kritiske venner, som ministeriet havde indkaldt. Arbejdet har været en inspirerende, lysende stjerne for mig i dette efterår. Vi glæder os til at høre, hvad I synes!

Jeg vedlægger her som eksempel den første erkendelse, vi har fået lov at dele dem med kolleger. Snart offentliggøres det hele på:

naturvidenskabens-abc.dk. I kan godt glæde jer!

Læs mere om Naturvidenskabens ABC på emu.dk.

Link til Naturvidenskabens ABC

https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc/naturvidenskabens-abc-inspiration-til?b=t5-t1580-t4464