Blog

Nyt lærerblad til natur/teknologi med ideer og forløb

Et nyt tidsskrift til natur/teknologi er født. Det er støttet af Novo Nordisk Foundation og er funderet i Danmarks Fysik- og Kemilærer forening. Der er givet støtte til bladet de næste 1,5 år og det kan hentes digitalt og gratis fra hjemmesiden for Fysik-Kemilærerforeningen.

Publiceret Senest opdateret

Det er godt at der kommer fokus på natur/teknologi. Jo mere jo bedre. Faget er det største naturfag i folkeskolen og lægger grunden til overbygningsfagene. Alle skoleledere med et ønske om at styrke omverdensforståelse i de yngre klasser bør fokusere på dette fag. Overbygningslærere i naturfag må hjælpe og støtte lærerne i natur/teknologi. Så TAK for fokus på faget natur/teknologi.

Trine Hyllested

Jeg er specialiseret i udvikling af projekter med åben skole, udeskole, museer og naturfagsundervisning for de yngste. Jeg har 40 års erfaring som underviser og forsker indenfor læreruddannelse og folkeskole.

Det nye blad er forfattet af et hold af bredt kvalificerede, kompetente naturfagslærere fra både folkeskolen, privatsektoren og CFU.

Det første nummer forsøger at møde den meget brede fagbeskrivelse af undervisningen i natur/teknologi-faget, som Undervisningsministeriet beder Danmarks lærere om at udøve i 1.-6.klasse. Det er på 50 sider og indeholder 11 undervisningsforløb med ideer til aktiviteter. Det har umiddelbart et lækkert layout ( jeg har dog ikke prøvet at printe vejledningerne ud). De 11 undervisningsforløb beskriver aktiviteter fra jordskælv til elektricitet, fra naturundersøgelser til tekstundersøgelse af en fiktiv professors udsagn om myrer. Spændende! Aktiviteterne er ind imellem krydret med små didaktiske tekster, der argumenterer for hvorfor og hvordan man skal arbejde med elever om natur/teknologi.

Gå ind på bladets hjemmeside, få ideer og bliv klogere !

https://fysik-kemi.dk/ntblad/

Som anmelder vil jeg dog godt stille nogle formidlingsmæssige spørgsmål til forfatterne:

Bladet optræder i stærk konkurrence i en verden spækket med undervisningsmaterialer til naturfag: Astras hjemmeside, materialeplatformen, podcasts, skoven-i-skolen og masser af tilfældige, midlertidige projekter. Hvad gør jeres blad til noget særligt ?

Hvad er jeres budskab ? Er det et ide-tidsskrift til aktiviteter eller er det et didaktisk tidsskrift ? Hvor meget skal hver del fylde ? Når man vil have elkørekortet til at fylde 3 opslag går noget af det tabt og det kræver at man selv som lærer kan en del el-lære.

Målgruppe. Hvilke natur/teknologilærere vil I gerne nå? Dem, der kan selv og har prøvet det før eller dem der famler sig lidt frem og bliver sat til faget uden at have forudsætninger for det ? Dette gælder faktisk ca 1/3 af lærerne i de yngste klasser. Gør det tydeligt i bladets artikler, hvem I henvender jer til. Min opfattelse er at naturfagslærerne i 1.-3.klasse er et underprioriteret folkefærd.

Fagligt niveau. Personligt skulle jeg virkelig skærpe mig fagligt og praktisk, da jeg læste opskriften på fotosynteseundersøgelsen af både ilt og kultveilte på et opslag. Har I afprøvet denne opskrift på nogle lærere? Og hvad er det med at en myre har seks ben, fordi der skal være plads til vinger ? Er evolutionen afskaffet ?

Men igen tak for jeres nye blad, held og lykke med udgivelsen og udviklingen.