Trine Hyllested

Blog

Hvorfor vælger man at undervise i naturfag?

”.. Hvis vi ikke har nogle dygtige ”ambassadører” for naturfag i folkeskolen, så får universiteterne og samfundet heller ikke de ingeniører og forskere de har brug for.” Sådan lød en del af et svar, da jeg i foråret i en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerstuderende spurgte om: Hvorfor har du netop valgt læreruddannelsen med naturfag fremfor en mere naturfagligt rettet uddannelse som ingeniør, laborant, universitet m.m. ?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I foråret gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt 327 lærerstuderende, som alle havde valgt naturfag på uddannelsen. Jeg spurgte de studerende, hvorfor de havde valgt læreruddannelsen fremfor mere naturfaglige uddannelser som ingeniør, laborant, universitet og lignende. På baggrund af besvarelserne på 27% er disse grupper fremanalyseret:

Trine Hyllested

Jeg er glad for at undervise

At være glad for at undervise og formidle til andre er et ofte brugt argument. Det sættes i modsætning til det at studere og at undersøge et fag for fagets egen skyld, som de studerende tidligere har oplevet, at man gør på universitetet.

” Jeg kan godt lide at undervise og naturfagene er mit foretrukne fagområde. Jeg er mere interesseret i formidlingen af dem, end f.eks. forskningen på fagområdet.”

Jeg vil gøre en forskel

Mange vil gerne gøre en forskel i børns liv fagligt og dannelsesmæssigt. De vil gerne give børn handlekompetence og gode oplevelser. De vil gerne gøre en inspirerende forskel i forhold til de lærere de selv har haft.

”…jeg har ikke selv haft en fantastisk skolegang. Så jeg tænkte jeg gerne ville være en bedre lærer end dem jeg selv har haft..”

Jeg vil være praktisk og kreativ

På læreruddannelsen er der mulighed for at kombinere den faglige interesse for naturfag med helt andre praktiske og kreative måder at arbejde på. Flere nævner også praktiske og kreative fag som f.eks. musik.

”Jeg har tidligere læst matematik på DTU, men jeg savnede praksisdelen. På læreruddannelsen får man teori og praksis knyttet sammen- det er vigtigt for mig-at få noget mellem hænderne

Jeg har tidligere arbejdet med naturfag

De studerende ar tidligere arbejdet som f.eks. laboranter, læst på universitetet eller andet. De har valgt dette at arbejde med børn og unge til som et positivt valg:

”Jeg har tidligere læst farmaci på Københavns Universitet, men vil hellere arbejde med mennesker.”

Læs mere i rapporten: Lærerstuderendes valg af undervisningsfag med fokus på valg af natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi.

https://backend.folkeskolen.dk/~/8/6/rapportlaererstuderendes-valg-af-naturfagfaerdig.pdf