Specialpædagogik i praksis

Specialpædagogik i praksis

Blog

Den vigtige relationskompetence

Den relation du formår at skabe til de unge, eller eleven er en vigtig forudsætning for det faglige arbejde, hvis du arbejder med udsatte unge eller som lærer med specialpædagogiske opgaver. Det oplever jeg i min praksis som lærer. Men også i andre sammenhænge hvor der arbejdes med unge, beskrives det som et bærende element. For det er vigtigt med udsatte unge at relationen er det som kommer først, før du kan arbejde fagligt eller udviklingsmæssigt med den unge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Relationarbejdets prioritet gør sig især gældende for børn og unge der er udfordrede. Evalueringsgruppen bag ”Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” fra 2007 (www.eva.dk), påpeger s. 10, at der skal være en øget fokusering på AKT, med henblik på et arbejde med relationer og sociale sammenhænge i klasserne, frem for brandslukning (AKT står for Adfærd Kontakt og Trivsel, hvor en AKT konsulent for eksempel kan se på klassens trivsel

Specialpædagogik i praksis

Jeg har stort set hele mit lærerliv arbejdet med specialpædagogik, både med unge og børn i folkeskolen. Sideløbende har jeg taget en kandidatgrad i almen pædagogik, og senest en PD i pædagogisk psykologi. Jeg brænder for specialpædagogikken og holder ind imellem foredrag om emnet. Er censor ved læreruddannelsen og diakonhøjskolen med det almene pædagogiske område bachelorprojekt, lærerens grundfaglighed og almene pædagogiske fag. Jeg er endvidere boganmelder på folkeskolen.dk indenfor emnerne trivsel og specialpædagogik. Jeg vil i denne blog skrive om, hvordan man kan gribe dagligdagen an med undervisning og pædagogik i en specialklasse.

I min bog relationer og anerkendelse fra 2010 peger en kvindelig lærer med 10 års erfaring på følgende:

 Når vi arbejder med elevgruppen, har vi i opstarten lavet mange       forskellige ting ud af huset, for at skabe oplevelser sammen, og derigennem få en relation til eleverne. Det er en nødvendig ting, at relationen skabes først, før det faglige kommer ind.

Der bliver mere basis for ros, når du har en relation til den unge. Den unge vokser af din ros, når det laver sine lektier, og får at vide at det klarer sig godt socialt i klassen. Ros giver motivation. Motivationen gør, at den unge vil prøve nyt, og noget der udfordrer det, og er lidt sværere end ellers. Den unge vil gerne gøre sig umage, for at du skal være stolt af det, som forstærkes af den relation du har til den unge.

Forskningen i lærerkompetencer peger også i retning af relationen. Fra Dansk Clearinghouse kom der således i 2008 et systematisk review over de sidste ti års forskning, over hvilke kompetencer en god lærer skal have. Det var både international og dansk forskning.

Reviewet peger på tre kompetencer:

Faglig kompetence

Relationskompetence og

Ledelseskompetence

(Asterisk nr. 41 DPU 2008 ns.17-18)

Det er primært relations- og ledelseskompetence, der er vigtigste lærerkompetencer. Rapporten har sit udgangspunkt i hele grundskolen. Læs endvidere min kronik på folkeskolen.dk her: https://www.folkeskolen.dk/55223/saa-drop-dog-den-faglighed

Så det første du skal have fokus på i en specialklasse eller i arbejdet med udsatte unge, er altså ikke faglighed. Dit primære fokus er mere den måde, du er sammen med den unge på, og dermed den relation du kan skabe.

Relationsopbygningen kan for eksempel foregå gennem spil, ture ud af huset, at have den unge på tomandshånd med mere. Ved at være sammen med den unge, skaber du en relation i et trygt rum. Der er ingen krav. Kun samvær. Langsomt kan der så bygges noget fagligt eller nogen sociale mål på. Hvis du har en relation til den unge, er det lettere at gå ind og insistere på, at den unge skal lave noget fagligt, eller nå nogen sociale mål.

Det er vigtigt at du bevarer relationen til den unge, også selv om den unge slår ud efter dig, kalder dig grimme ting med mere. Du skal bære relationen på trods af konflikter, og vide at konflikterne er et udtryk for den unges problematikker. Du ved at den unge typisk reagerer på den måde. Så du skal altid være klar til, at tage et spil eller lave noget andet socialt med en ung, der lige har været i konflikt med dig.

Så med andre ord kan man sige at relationsarbejdet bliver det mørtel, der binder fundamentet sammen for resten af det arbejde, man laver med unge og elever i folkeskolen, på institutioner m.m. Det gør sig i mere udstrakt grad gældende indenfor det specialpædagogiske felt, hvor de unge kan opleves som kravafvisende. Så det er et område der ikke kan underkendes. Hvis du ikke har det på plads, er der ikke basis for det faglige der følger efter.

Foto: Amy Humphries on Reshot

Powered by Labrador CMS