Folkeskoleforældre

Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Et godt undervisningsmiljø

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om et godt undervisningsmiljø. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Information, forskning og fakta

Ansatte er beskyttet af Arbejdsmiljøloven. Elever er ikke beskyttet på samme måde, men er omfattet af Undervisningsmiljøloven. Ifølge den skal elever sikres et sundt og forsvarligt miljø, både fysisk og psykisk. Vi har tidligere beskrevet fysiske rammer som toiletter, luftkvalitet og klasseværelsers størrelse og indretning her.

Mobning er et område, der har været øget fokus på, og undersøgelser tyder på, at mobning generelt er faldende. Men der er stadig problemer med mobning i nogle klasser, i nogle skoler, i nogle kommuner. Pligten til at håndtere mobning er derfor blevet omfattet af Undervisningsmiljøloven, hvor der bl.a. er stillet krav om, at der skal fastsættes antimobbestrategier for skolen, så mobning kan bekæmpes systematisk.

Men også kulturen og arbejdsmiljøet generelt for de ansatte har en betydning for eleverne.

Stressforskning har afdækket, at børn påvirkes af deres omsorgspersoner. Det vil sige, hvis forældre, pædagoger eller lærere er stressede, ”smittes eleverne”.

Forskere har også undersøgt, hvordan ledelse, kulturen på skolerne og motivationen for de ansatte, har af virkning på elevernes faglighed, trivsel og motivation. Elevernes undervisningsmiljø, trivsel, faglighed og dannelse er nært sammenkoblet med de ansattes.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

Understøtter kommunen skolernes udarbejdelse af antimobbestrategier?

Har kommunen et beredskab som kan bidrage med viden og støtte i forbindelse

med mobbeproblematikker?

Har kommunen en politik som samlet ser på de ansattes arbejdsmiljø i sammenhæng med undervisningsmiljiøet?

Hvordan er trivslen hos eleverne?

Hvordan er trivslen hos lærerne og pædagogerne?

Hvor mange lærere og pædagoger er stressede i din kommune?

Er lærere og pædagoger motiverede og tilfredse i deres arbejde?

Hent inspirationsmateriale her:

www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0