Folkeskoleforældre

Blog

Glædelig jul fra Folkeskoleforældre

Foreningen Folkeskoleforældre ønsker alle en glædelig jul. Med julens komme følger der ønskesedler med. Vi har lavet en ønskeseddel på vegne af vores børn og os som forældre.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores ønskeseddel:

 • Toiletfaciliteter som opfylder krav om funktionalitet og hygiejne, så vores børn ikke får problemer med inkontinens
 • Et rent indeklima, så vores børn kan trække vejret frit
 • Medbestemmelse for vores børn, så vores børn dannes som kommende demokratiske medborgere
 • At vores børn inddrages i forhold relateret til undervisningen
 • Tid til samarbejde med vores børns lærere og pædagoger
 • At vores børn får en velforberedt undervisning, som tager hensyn til vores børns forudsætninger
 • At vores børn får tilbagemelding på skriftlige opgaver
 • At vores børn har et meningsfuldt og rigt liv, såvel i skolen som i fritiden. Derfor skal fritidstilbud vægtes, herunder normeringer.
 • At vores børn mærker omsorg for dem selv og deres klassekammerater
 • At vores børn kan opleve et trygt og meningsfuldt skoleliv, uanset om de har handicaps eller lidelser
 • At vores børn oplever lærere og pædagoger, som er glade og tilfredse i deres arbejdsliv
 • At vi oplever et ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem
 • At lokalpolitikere inddrager elever, forældre og ansatte på skolen i vigtige beslutninger
 • At vores børn får lov til at være kreative, lege og undres i fællesskabet
 • At vores børn er glade og friske, når de kommer hjem fra skolen, så de har energi til et fritidsliv efter skolen. Derfor ønsker vi en kortere skoledag.
 • At vores børn undervises af uddannede lærere
 • At vores børn oplever stabilitet i forhold til lærerskift
 • At vores børn oplever samhørighed og fællesskab i skolen
 • At vores børn kan opbygge gode relationer til lærere, pædagoger og klassekammerater
 • At vores børn oplever tid til langsommelighed, og oplevelser på deres præmisser
 • At vores børn og vi oplever en skole, som er baseret på folkeskolens formål:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. § 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Tak til jer lærere for hvad I gør for vores børn! Også tak til pædagogerne, i skolen og i fritidstilbuddet. God juleferie!

Glædelige julehilsner fra Foreningen Folkeskoleforældre