Folkeskoleforældre

Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Samarbejde mellem skole og hjem

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om samarbejde mellem skole og hjem. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Information, forskning og fakta

Et godt samarbejde mellem skole og hjem har en stor indflydelse på elevers skolegang. Især, hvis der er problemer af forskellig art er samarbejdet så meget desto vigtigere.

Fordelingen af ansvaret mellem skole og hjem er omdiskuteret i medierne. Tager forældre for meget ansvar - eller for lidt? Er forældre curling eller overlader de alt til skolen? 

Forskere har undersøgt begrebet ”curlingforældre” og afvist det som en myte. Begrebet er nærmere en medieskabt dagsorden som giver simple svar på komplekse problemer.

Hvad angår fordeling af ansvar mellem skole og hjem er dette også blevet undersøgt, blandt andet historisk. For 100 år siden skulle forældre groft sagt blot aflevere poden ved porten. I dag har vi, hvad forskeren Hanne Knudsen kalder for hyperansvar. Et diskussionsområde er også opdragelsen, hvor forældre anklages for manglende opdragelse. Her beskriver forskere, at den høje grad af institutionalisering i Danmark har flyttet børns socialisering fra hjemmet til daginstitutionen. Af samme grund er kvalitet og normeringer i barnets første leveår afgørende for barnets udvikling og socialisering.

I skolen inddrages forældre mere og mere, idet man antager, at forældre som medspillere får en betydning i forhold til elevernes faglighed og trivsel. Forskere peger på, at dette har taget overhånd, så forældre ansvarliggøres for ting, de hverken har indflydelse på, eller kan gøre noget ved. Der sker en forskydning af ansvar fra skolen til hjemmet. 

Blandt andet kontraktslige krav og forventninger om lektier laves hjemme. Dette forskyder et pres mod hjemmet, som skal ”samle op” på de ting, der ikke er nået i skolen. Elever som ikke har forældre, der kan støttet dem fagligt, påvirkes negativt. Dette er modsat intentionen om at skolen skal sikre alle en god skolegang, uanset baggrund.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

Har kommunen opstillet forventninger til forældres ansvar, og i så fald, i hvilket omfang og hvordan?

Stiller kommunen nødvendig støtte til rådighed for skolen og hjemmet, for børn i særlige vanskeligheder?

Har minimumsnormeringer i daginstitioner en prioritet hos dig?

Har minimumsnormeringer i fritidsordninger/SFO en prioritet hos dig?

Hent inspirationsmateriale her:

www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0