Folkeskoleforældre

Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Skoleledelse og skolebestyrelse

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om skoleledelse og skolebestyrelse. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Information, forskning og fakta

Ifølge folkeskoleloven er folkeskolens aktører elever, forældre, skoleleder, skolebestyrelse og kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven beskriver, hvilke aktører der har ansvaret for hvad.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen. Undervisningsministeren fastsætter formål, regler om kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål, hvor kommunalbestyrelsen godkender læseplaner, som fastlægges af skoleleder, og skolebestyrelse udarbejder forslag til godkendelse hos kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen fastlægger bevillinger, økonomiske rammer, skolestruktur, inddeling i skoledistrikter, antal skoledage, rammer for klassedannelse, undervisningstimetal, længde og specialundervisning, generelle retningslinjer for skolens virksomhed (samarbejde med lokale aktører m.m.) og forældrebetaling ved frivillige madordninger.

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. indenfor mål og rammer, som kommunalbestyrelsen (som tidligere nævnt) principper for skolens virksomheder, bl.a. undervisningens organisering, skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, samarbejde mellem skole og hjem, arbejdets fordeling mellem undervisende personale, godkendelse af skolens budget.

Skolelederen har indenfor rammer af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger bl.a. ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og er ansvarlig for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen, leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte, og træffer beslutninger indenfor de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholds skolebestyrelsen har fastsat. Skolelederen skal udøve sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

Hvordan vil du sikre, at folkeskoleloven overholdes?

Hvordan vil du sikre, at skolebestyrelsen og skoleledelsens ansvarsområde anerkendes?

Hvordan vil du sikre, at beslutninger som vedrører undervisningens organisering og tilrettelæggelse ligger hos skoleledelsen?

Hvordan vil du sikre, at det er kommunalbestyrelsen som godkender læseplaner, udarbejdet fra forslag hos skolebestyrelserne, på baggrund af skolelederens fastlæggelse?

Hent inspirationsmateriale her:

www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0