Folkeskoleforældre

Blog

Godt nytår fra foreningen Folkeskoleforældre

Kære medlemmer i foreningen samt alle I andre, der (også) interesserer jer for skole, børneliv, undervisning, pædagogik - kort sagt, vores børns nutid og fremtid. Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår...

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Her med det ene ben inde i det nye år kommer det aktuelle skoledebatindslag fra LA, der foreslår, at alle folkeskoleelever skal 'bestå' en danskprøve for at komme fra 0. til 1. klasse. 

Dette i en tid, hvor forvaltninger (stadig) kan overrule forældres ønske om at skoleudsætte deres barn - og det pædagogiske personales anbefalinger om samme. (1) 

I en tid, hvor der ikke engang kan findes et politisk flertal for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner, så vi kan sikre, at vores små børn får tryghed, nærvær og samvær med voksne, der har tid til bl.a. at understøtte børnenes sproglige udvikling. Udvikling af et sprog, der vokser ud af nysgerrighed, fælles oplevelser og hverdagens levede liv - og ikke mekanisk sprogstimulering, hvor det mest af alt handler om at gætte, hvad den voksne tænker. Et eksempel på den målstyrede læring i daginstitutionerne, som bl.a. Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi, har advaret om i flere år. (2)   I en tid hvor lærerne har betydeligt mindre tid til at forberede god og differentieret undervisning, og hvor Dansk som andetsprog (DSA) stort set er sparet væk ude på skolerne. 

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

I en tid hvor klasserne flere steder er større end tilladt og langt større, end hvad lokaler og almindelig undervisningspraksis kan rumme. Hvor kommunerne ikke tager indeklima seriøst, så vores børn plages af hovedpine og koncentrationsbesvær. 

For hvem bliver taberne? Der gør vores små nye skolebørn, der endnu engang skal have at vide, at det at gøre sit bedste, langt fra er godt nok! 

I foreningen Folkeskoleforældre håber vi, at 2018 bliver året, hvor forligskredsen, KL og forvaltningerne får øjnene op for, at folkeskolen ikke skabes af stopprøver, læringsportaler, nationale test og rigid målstyring - men at folkeskolen skabes, genskabes og nyskabes af de børn, forældre og professionelle, der hver dag møder op, ser hinanden i øjnene og i fællesskab danner den kultur, der er vigtig for vores børns nutid såvel som deres fremtid. 

Vi håber, at 2018 bliver året, hvor vores børns lærere får forbedret deres muligheder for at levere velforberedt undervisning, der tager højde for, at børn udvikler sig forskelligt og i forskellige tempi. 

Vi håber og ønsker, at 2018 er året, hvor et politisk flertal erkender, at vi ikke kan skabe gode og velfungerende daginstitutioner med nedskæringer og elendige normeringer. Og at de handler derefter. Børn har brug for voksne. Og nej, KL. Bleskift i vuggestuen er ikke en "rutinesituation", der kan klares af en robot! (3) 

I det hel taget håber og ønsker vi, at 2018 bliver året, hvor bæredygtighed bliver et ord, der også kan anvendes om vores børns institutioner, med et øget fokus på sundt indeklima, plads til udfoldelse, lavere klassekoefficienter, minimumsnormeringer og demokratisk medbestemmelse. 

Og så vil vi gerne - inspireret af ingen mindre end Dronningen - opfordre til, at 2018 bliver året, hvor vi genindfører unyttigheden i vores børns liv.

"Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget unyttigt!... Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser, noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken, og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda." (4) 

Alting behøver ikke have et mål. Læsekontrakten (5) kan godt tåle at blive sat på pause, hvis man får lyst til at spille Uno eller se Den store bagedyst i stedet for. Vi forældre skal være vores ansvar bevidst og sortere i alle de krav, vi forsøger at leve op til på vores børns vegne. Vi skal lære vores børn nyttighed af det unyttige. Vi skal lære dem at holde pauser i et samfund, hvor pauser anses som spildtid, der kan mellemrumspotentialiseres (6) og nyttiggøres.

En stor tak til vores lærere og pædagoger, som på trods af urimelige vilkår kæmper for vores børns kundskaber, færdigheder, dannelse og udvikling. I har valgt ét af verdens vigtigste fag, og vi håber, at jeres fag og indsats bliver anerkendt og påskønnet, også politisk.

Tak for jeres støtte i 2017. Vi ønsker jer og jeres børn et fantastisk 2018

(1) https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9460778/sf-vil-goere-det-lettere-for-foraeldre-at-udskyde-boerns-skolestart/

(2) https://www.information.dk/indland/2015/01/studie-tidlig-fokus-paa-laering-skader-boerns-skolegang  

(3) http://www.thomasaastruproemer.dk/wp-content/uploads/2017/08/dagsorden-og-referat-fra-KL-m%C3%B8de.pdf

(4) http://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-nytaarstale-2017

(5) https://www.folkeskolen.dk/617058/vi-har-ikke-naaet-de-20-minutters-laesning-igen

(6) http://folkeskoleforaeldre.dk/skal-boerns-fritid-bruges-til-laeringsmaksimering/