Folkeskoleforældre

Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Nationale test

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om nationale test. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Information, forskning og fakta

Folkeskolereformens operationelle mål var, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Og dette skulle måles ved hjælp af nationale test. De dygtige skulle blive dygtigere, og de fagligt svagere skulle løftes.

Nationale test er kritiseret fra mange fronter: Pædagogisk, statistisk og didaktisk. De største kritikpunkter er:

Nationale test måler ikke præcist nok statistisk. En elev, som placeres som middel kan være alt lige fra jævn til middel til god.

Nationale test kan ikke bruges som pædagogisk redskab, da de er for usikre statistisk.

Nationale test medfører en såkaldt ”teaching to the test” praksis som er set i USA, hvor skoler måles på testresultater. Dette har medført dårligere resultater og en præstations- og stresskultur.

Lærere skal bruge undervisningstid på at øve testopgaver som ligner dem man bruger i nationale test, så eleverne bliver forberedt på testene. Dermed er det ikke national test som måler faglighed, men faglighed som skal tilpasse sig nationale test.

Nationale tests områder og spørgsmål er meget langt fra virkeligheden og elevernes behov for faglighed.

Skolen har altid anvendt pædagogiske tests, eksempelvis i dansk og matematik, som læreren kan bruge til at hjælpe eleverne med deres særlige udfordringer. Nationale test er ikke et sådant redskab. Nationale test bruges, fordi det er et politisk krav.

Da lærere, klasser, skoler og kommuner måles på resultater i nationale test, risikerer man et skævt fokus i forhold til hvad der prioriteres tidsmæssigt. Skolerne presses i forhold til resultater i nationale test. Resultater, som ikke kan bruges statistisk eller siger noget om, hvad den reelle faglighed er.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

Hvordan forholder du dig til nationale test?

Skal lærere på skolerne fokusere på at få bedre resultater i nationale test?

Hvor objektivt kan nationale test måle?

Kan nationale test bruges som et redskab der fortæller om kvalitet?

Kan nationale test bruges som et styringsredskab?

Hent inspirationsmateriale her:

www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0