Folkeskoleforældre

Blog

Bundkarakter til flid, fedt og snyd

Flid. Flidskarakter. Gøre sig umage. Gøre en indsats. Hvor kom det lige fra? Fra forskere? Fagprofessionelle? Forældre? Elever? Embedsmænd? Hvad er meningen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores undervisningsminister har kommet med et udspil – elever i de store klasser skal gives karakter i flid, såkaldte flidskarakterer. Angiveligt for at motivere dem, som har det svært fagligt, så de i det mindste får en karakter i flid.

Vi tillader os at lade undervisningsministerens oplæg komme til bedømmelse i det følgende ...

Forståelse af folkeskolens formål:

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Undervisningsministeren udtaler:

”Set med samfundets briller er to ting afgørende, når børn bliver til voksne. Dels at de er dygtige. Altså om de fagligt har lært de ting i folkeskolen, som de har brug for for at kunne klare sig. Dels at de faktisk er flittige".

Men nej, det må da siges at være en forkert og kraftigt nedbarberet version af folkeskolens formål. Der står intetsteds skrevet, at elever skal blive dygtige eller flittige af at gå i skole. Hvor har hun det fra?

Karakter: 00

Forståelse af dynamik mellem dygtighed og arbejdsindsats

Undervisningsministeren udtaler:

"Som systemet er indrettet nu, kan man kun få credit for at være dygtig. Vi anerkender ikke eleverne for at have præsteret en ordentlig arbejdsindsats. Hvis man nu er en elev, der har det helt ufatteligt svært ved matematik, og derfor den ene gang efter den anden får et karakterblad med rigtig ringe karakterer i matematik, så behøver det ikke at afspejle, at man i virkeligheden har gjort sig umage, for det får man aldrig rigtig credit for"

Den eneste ”credit” (hvor kommer dét udtryk fra? Det er i hvert fald ikke fagligt begrundet) der anvendes her, er karakterer. At elever til dagligt får anerkendelse, tilbagemelding, dialog, respons .. (fortsæt selv listen) indgår ikke i overvejelserne. Kun slutproduktet: Karakterer. Det er i direkte modstrid med hvad forskning understøtter, nemlig at karakterer i sig selv ikke motiverer, og at det i så fald kun vil være udtryk for ydrestyret motivation, som ikke holder i længden.

Der opstilles også en falsk modsætning – dvs. at hvis man ikke klarer sig godt fagligt, men yder en stor indsats, så vil kun en god karakter for dette give ”credit” for indsatsen.

Men man kunne vende den om, og undersøge hvordan det ofte  forholder sig. En elev som får dårligere karakterer, vil blive påvirket negativt motivationsmæssigt, og så er en dårlig spiral startet. I dette tilfælde vil den pågældende elev BÅDE få dårlige faglige karakterer men OGSÅ få dårlige karakterer for deres flid. De bliver altså DOBBELTRAMT.

Karakter: 00

Forståelse af indhold og årsager

I ministerens oplæg fremgår der ingen nysgerrighed til, hvad begrebet flid skal indeholde, og hvordan det skal vurderes. Skal vi henimod målbar flid? Skal der opsættes målepunkter for, hvornår elever er flittige og gør sig umage?

En stor forskel i forhold til karaktergivning på faglige præstationer og forslaget er, når man vurderer mennesker på deres person, og dette indebærer en vurdering som er meget sårbar. Vil karakteren afspejle hensyntagen til elevens situation? Vil læreren skulle give en dårlig ”flidskarakter” til en elev, som har det meget svært, fordi kriterierne for flid ikke var opfyldt?

En fortælling fra det virkelige liv:

Til en skole-hjem samtale bruger en lærer 5 minutter på at skælde en elev ud for at være doven. Forældrene lytter på, og siger ikke noget. De skammer sig på egne og på barnets vegne. Barnet er også stille og tager bare imod. Barnet bliver be/dømt, og begrundelsen er dovenskab. En sådan elev ville højst sandsynligt få en dårlig "flidskarakter".

Flere år senere kommer forklaringen på ”dovenskaben” – barnet viser sig at være autist, og har været på stressende overarbejde i årevis, som har bevirket depressive træk og barnet har mistet tiltro til, at skolen og lærere vil eleven noget godt.

Vil denne elev blive hjulpet af flidskarakter?

Og alle de andre elever, som af forskellige årsager ikke klarer sig tilfredsstillende fagligt og/eller ikke er ”flittige”, ”gør sig umage”?

Desværre nej.

Karakter: 00

Træk forslaget tilbage

Vi kan undre os, hvor et sådan forslag er kommet fra? Vi har ikke set nogle forskere komme med et sådan oplæg, og vi har heller ikke hørt fagprofessionelle foreslå det.

Men uanset hvad; måske kan der gives god karakter for flid, men desværre dumpede ministeren, fordi denne ikke har gjort sig umage. Træk forslaget tilbage!

https://www.folkeskolen.dk/1877092/minister-vil-indfoere-karakterer-for-elevernes-arbejdsindsats