Folkeskoleforældre

Blog

Folkeskoleforældre om Folkeskoleudspillet. Initiativ 3. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

Flere aktører har været ude og kritisere eller støtte regeringens udspil til hvad der kaldes for en ”justering” af folkeskolereformen. Foreningen Folkeskoleforældre vil bidrage i debatten med kommentarer til hvert initiativ.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores kommentarer vil blive foretaget ud fra følgende perspektiver:

  1. Nytte. Vil initiativerne gøre en forskel ude på skolerne? Her tænker vi på en frugtbar forskel for eleverne først og fremmest, sekundært folkeskolen overordnet set.
  2. Er forslagene understøttet af forskning?
  3. Pædagogiske perspektiver på forslagene, herunder hvilke temaer som ikke er berørt i udspillet

Analysen er taget med udgangspunkt i regeringens egne publikationer (se kildeliste) hvor vi har brugt selve udspillet og Faktaarket.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

I udspillet står der ”Tilbagemeldinger fra de faglige miljøer indikerer, at arbejdet med de tværgående temaer for nogle fag kan opleves som forstyrrende i forhold til undervisningen i fagets kerne, mens samme tværgående tema opleves særlig centralt i andre fag. Et eksempel på dette er temaet innovation og entreprenørskab, der er lettere at integrere i faget håndværk og design end i kristendomskundskab.” (Udspillet, s. 16).

Forslaget går derfor ud på at ”de tværgående temaer it og medier og især innovation og entreprenørskab skal indgå i udvalgte fag fremfor - som nu - i alle folkeskolens fag fra børnehaveklassen til 9. klasse.” (Udspillet, s. 16).

Denne justering tyder på, at regeringen har lyttet til de fagprofessionelle og vil tilpasse tværgående temaer, så de giver bedre mening i undervisningen, hvilket vi kun kan bifalde.

Justeringen er relateret til fælles mål, som stadig er omdiskuterede- og kritiserede i pædagogiske kredse, da de har fokus på outcome. Vi anser derfor justeringen som en lille justering, som ikke får en betydning i forhold til skolens praksis. Justeringen er af en så lille betydning, så spørgsmålet er hvorfor det er medtaget i udspillet, og ikke blot bliver reguleret som en løbende justering af de fælles mål med læseplaner?

Kildeliste:

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen og Faktaark om udspillet

Downloades på:

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/sep/180911-nyt-folkeskoleudspil-skal-haeve-fagligheden-og-give-skolerne-mere-frihed