Folkeskoleforældre

Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Skoledagens længde

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om skoledagens længde. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: https://www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Første tema: Skoledagens længde

Information, forskning og fakta

Med skolereformen blev der indført minimumstimetal på hhv. 30, 33 og 35 timer for indskoling, mellemtrin og udskoling. I en nyere undersøgelse af elevers holdning til skoledagens længde siger 82% af eleverne, at skoledagen opleves for lang. Dette er næsten en fordobling i forhold til 2013, hvor 46% af eleverne syntes at skoledagen var for lang.

Den længere skoledag har medført, at nogle elever har måtte droppe  fritidsinteresser og fritidsjob. Samtidig med den længere skoledag har flere elever op til 2-3 timers daglig transport på grund af skolesammenlægninger. Endelig får mange elever stadig lektier med hjem - i nogle tilfælde 1-2 timer dagligt. Mange elever ender op med en ”arbejdsuge” som er længere end de voksnes. Børnenes liv bliver dermed fyldt op af skole, transport og lektier.

Den længere skoledag har også fået en betydning for fritidsordningerne. Der meldes om fortsatte nedskæringer på SFO’erne. Dette betyder, at børnenes fritid ikke tilbyder et frirum, hvor pædagoger står klar til at lave fælles aktiviteter som udvikler og styrker børnenes egen og fælles udvikling. Mange pædagoger fortæller om normeringer, eksempelvis tre voksne til over 100 børn, hvor det ikke længere kan anses som et pædagogisk tilbud, men ren opbevaring. Mange steder udskrives børnene, da forældre ikke vil betale for 1-2 timers ophold i fritidsinstitutionen. Udsatte børn bliver hårdere ramt, ifølge flere undersøgelser, og overlades til sig selv efter skolen slutter.

Der er mulighed for at afkorte skoledagen til timer med to lærere (en lærer/pædagog) ved anvendelse af §16b. Her kan kommunalbestyrelsen uddelegere ansvaret for skoledagens længde til skolebestyrelserne på de enkelte skoler. I udskoling vil dette være gratis. I indskoling og mellemtrin vil det kræve en geninvestering i SFO’ernes åbningstid.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

  • Kender du til elever og forældres holdning til skoledagens længde i din kommune?
  • Er kompetencen til at beslutte, om de enkelte skoler har mulighed for at forkorte skoledagen og erstatte timer med tovoksen-ordninger, lagt ud til skolernes bestyrelser, jf. §16b?
  • Hvordan vil du sikre fritidstilbud/SFO af god kvalitet, så børnene får et godt fritidsliv?
  • Hvordan vil du sikre en normering i fritidstilbud/SFO, som giver god pædagogisk kvalitet og ikke blot bliver opbevaring?

Hent inspirationsmateriale her:

https://www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0