Blog

Kommunalvalg 2017 - spørgsmål til kandidater: Social arv og folkeskolen

Kommunalvalg 2017 banker på døren. Vi giver dig inspiration til spørgsmål du kan stille din lokale kandidat. Denne gang om social arv og folkeskolen. Og kære kandidat, du er også meget velkommen til at læse med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen Folkeskoleforældre har spurgt forældre fra hele landet: Hvad er vigtigst for vores fælles folkeskole? Vi har spurgt medlemmer fra vores Facebook-side med over 3900 medlemmer og i forskellige grupper hvor folkeskoleforældre befinder sig. Forældre har også kunne sende os mails.

Du kan se vores Facebook-side her: www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Vi har indsamlet svar og præsenterer information, forskning og fakta. Desuden giver vi vælgere inspiration til spørgsmål til deres lokale kandidat. Vi præsenterer et tema dagligt op til kommunalvalget. Alle temaer er måske ikke lige relevante i din kommune, men meningen er, at du kan hente inspiration til at spørge din kandidat, lave læserbreve eller at du, kandidat, får mulighed for at gøre dig nogle overvejelser inden (og efter) valget.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Hent inspirationsmateriale

For at gøre det nemmere kan alle interesserede hente en billedfil eller pdf af de enkelte temaer. Du kan også hente en samlet folder (se link til sidst).

Alle ønskes et godt kommunalvalg

Vi ønsker alle et godt kommunalvalg 2017 - og de kommende kandidaters arbejde for vores fælles folkeskole.

Information, forskning og fakta

Alle deler et ønske om, at vores børn vokser op og får et meningsfuldt liv i et demokratisk fælleskab. En vigtig del af folkeskolereformen har været, at folkeskolen skal løfte den ”negative sociale arv”. Skolen har en meget vigtig rolle i forhold til elevernes faglighed, socialisering og udvikling. Men det er ikke skolen alene, som kan sikre eleverne en god start på livet.

Pasi Sahlberg fra Finland beskriver ”equity” i forbindelse med skolens rolle og siger, at skolen kun i ringe omfang kan ”løfte” eleverne. Andre faktorer er vigtigere, såsom bolig og socialpolitik. Han advarer derfor mod, at man politisk ser sig blind på, at det er skolen som får ansvaret for at ”løfte” eleverne.

Det samme gælder fordelingen af såkaldte ressourcestærke- og svage elever i forhold til skoledistrikter. Nogle gange er fordelingen af elever i skolerne betinget af boligpolitiske beslutninger i fortiden, som skolen ikke kan gøres ansvarlige for. Salhberg beskriver blandt andet, hvordan man i Finland har håndteret problematikken: Man har eksempelvis tilknyttet lægefaglig bistand og socialrådgiver på skoler, tildelt flere ressourcer på skoler som er beliggende i områder med større andel af socialt belastede elever.

Forskningen indenfor resiliens beskriver, at børn ofte klarer sig bedre end man skulle tro. Faktorer, som har en betydning er barnets egne karakteristika, men også kvaliteten i institutioner, omsorg fra betydningsfulde voksne, skolelivet og gode fritidsmuligheder som tilbyder flere arenaer, som barnet kan vokse, lære og udvikle sig i.

I USA er der samlet erfaringer for, hvad der sker, når man ansvarliggør skolen for elevers faglige resultater, uanset deres baggrund, eksempelvis No Children Left Behind, som har vist negative virkninger. Anden forskning beskriver, at uanset om det er offentlige eller private skoler, har elevers socioøkonomiske baggrund den største betydning.

Spørgsmål til dig, der er kandidat

Hvordan vil du sikre daginstitutioner af høj kvalitet med minimumsnormeringer?

Hvordan vil du sikre kvalitet i fritidstilbud med støtteordninger til udsatte børn?

Hvordan vil du sikre, at lærere og pædagoger får tid til at samarbejde med

hjemmet og andre aktører om hjælp til udsatte børn?

Hvordan vil du sikre nødvendige ressourcer hos støttepersoner, eks. PPR, så

elever, lærere, forældre og hjemmet får den fornødne hjælp?

Hvordan vil du sikre, at skolen ikke udelukkende ansvarliggøres for elevers

faglighed?

Hvordan vil du sikre, at udmøntning af socialpolitik ikke skaber flere udsatte

børn?

Hent inspirationsmateriale her:

www.dropbox.com/sh/t2b98q4kfgxi0w9/AAAJ0ToRNx4X0TNpdjwObi3ja?dl=0