Folkeskoleforældre

Blog

Tanker om den kommende tid for børn, forældre og medarbejdere på vores skoler

Efter pressemødet i går, hvor Mette Frederiksen bl.a. bekendtgjorde, at skolegangen for elever i tidlig SFO til og med 5. klasse samt for alle elever i specialtilbud gradvist skal påbegyndes igen fra d. 15. april, har vi været i kontakt med flere forældre, der giver udtryk for usikkerhed, utryghed og mistillid til den forestående situation. Vi videreformidler her en række af de bekymringer vi har mødt og vores refleksioner over situationen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad vil det sige at være klar?

Skolerne skal åbne for elever og personale, når de er klar ud fra de retningslinjer, sundhedsmyndighederne vurderer forsvarlige. Det vil sige, at ”rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne” (www.uvm.dk. Men hvad betyder det i den danske folkeskole, hvor de fleste klasselokaler i forvejen er alt for små til de klassestørrelser, der findes pt., og hvor rengøringen selv i en ikke-pandemitid er under al kritik pga. mange års besparelser på området.

Mange, heriblandt Foreningen Folkeskoleforældre, har kæmpet for at få indeklima i de danske folkeskoler på dagsordenen. Vi har alt for mange børn samlet på al for lidt plads med dårlig ventilation og yderst sparsom rengøring. Disse problematikker er mere aktuelle end nogensinde, og det løses ikke blot ved for så vidt muligt at være udenfor. Det er en kortsigtet løsning, der i nogen grad kan fungere nu og her (vel at mærke på skoler, der har udearealer, der kan rumme alle skolens elever med behørig afstand iberegnet), men vi står med en udsigt til, at vi fremover skal ændre adfærd, hvilket ikke er muligt, med de rammer vi tilbyder børn og personale på skolerne i dag. Der skal fra politisk hold tænkes langsigtet hurtigst muligt.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Vi har i foreningen tillid til, at lærere og pædagoger kan være klar med nødundervisning og pædagogiske aktiviteter, når vores børn skal tilbage i skole fra 15. april, men tilliden til, at det kan gøre på en forsvarlig måde i relation til hygiejne og sikre sundhedsmæssige rammer for børn og personale har vi desværre ikke.

Er der ressourcer til holddeling?

Én af de ting, der ud over meget grundig og ofte rengøring kan være med til at sikre børn og personale i skolerne, er voksenressourcer. Der skal være mulighed for at holddele, at være sammen i mindre grupper med de samme hver dag, så vi ikke får smittet hinanden på kryds og tværs. Findes de ressourcer? Siden 2009/10 er prisen pr. undervisningstime pr. elev faldet med 21%, dvs. over 1/5. Meget af denne besparelse er et resultat af 10.000 nedlagte lærerstillinger i løbet af den samme periode, hvilket svarer til et fald i lærerstillinger på 18% (www.dlf.org).

Disse besparelser har ramt folkeskolen hårdt, og de rammer ekstra hårdt i denne tid, hvor vi må se i øjnene, at det er sundhedsmæssigt uforsvarligt at have store grupper af elever samlet. En virkelighed man har ”accepteret” dengang det ”kun” gik ud over vores børns faglighed og trivsel.

Vi er spændte på, hvordan man har tænkt sig at løse denne meget store problematik uden på skolerne, og vi misunder ikke den tunge opgave, der i disse dage hviler på skoleledernes skuldre.

Med denne delvise genåbning af skolerne står vi også over for den ressourcemæssige udfordring, at personale i risikogruppen eller med nære familiemedlemmer i risikogruppen fortsat skal blive hjemme. Dertil skal medarbejdere med symptomer på corona sygemeldes, hvis vi skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvor stor en andel af medarbejderne er dette pt? og hvor stor en del af medarbejdere med symptomer vil vi se efter én uge, to uger og så fremdeles?

Vi får at vide, at vi kan være trygge ift. vores børn, da de højest sandsynligt får få og lette symptomer i tilfælde af smitte. Men hvad betyder det for det personale, der er sammen med disse måske helt symptomfri smittebærere? Hvad betyder det for vores børn, at de nu skal være i et miljø med endnu større utryghed og bekymrede voksen, end de har været i hidtil?

Og hvad kommer der til at ske det øjeblik, et barn eller en voksen på en skole er bekræftet smittet af corona? Vi forudser et yderst utrygt arbejdsmiljø for personalet og en utryg og forvirrende hverdag for vores børn.

Hvad er ulovligt fravær i denne tid?

Er dit barn eller et nært familiemedlem i risikogruppen, kan du vælge at holde dit barn hjemme i den kommende tid. Med de ”nye” regler for ulovligt fravær er der måske konsekvenser for de familier, der uden denne begrundelse holder deres børn hjemme. Vi vurderer, at der er mange familier, der fortsat ønsker at holde deres skolebørn hjemme. Vi opfordrer derfor til, at reglerne for ulovligt fravær suspenderes, så de forældre der ønsker det (og har mulighed for det) fortsat kan holde deres børn hjemme. Denne model vil ikke kun gavne den enkelte families tryghed, men også aflaste skolerne ift. mængden af elever, der er fysisk til stede. Vi er klar over, at det vil medføre logistiske udfordringer for de lærere, der både skal være fysisk til stede på skolerne og stå for digital nødundervisning. En stor udfordring der i forvejen er et resultat af, at elever i risikogruppen vil være hjemme, mens resten af eleverne skal nød-undervises på skolerne. Men vi tænker, at det i sidste ende vil være sundhedsmæssigt mere forsvarligt for de elever og medarbejdere, der ikke har mulighed for at træffe valget om at holde sig hjemme.

Sidst men ikke mindst vil vi opfordre alle til fortsat at hjælpe hinanden i denne tid. Bidrage med det man kan. Sætte pris på, at nogle grupper i samfundet bidrager 200% og udvise omsorg og forståelse over for de grupper, der i denne tid må passe på sig selv og deres nærmeste.

Vi vil opfordre alle forældre til at have tålmodighed med det personale, skoleledere, lærere og pædagoger, der står i en næsten uoverkommelig og uforudsigelig situation de næste uger og måneder. Vi er sikre på, at hver enkelt gør alt hvad de kan for at gøre den kommende hverdag så tryg så muligt for os og vores børn.

Og så vil vi opfordre alle jer forældre til at gøre det, der føles rigtigt i jeres familie ud fra netop de forhold, der gør sig gældende hjemme hos jer, så vores børn kommer tryggest gennem denne svære tid, hvor bekymringer, frustrationer og usikkerhed præger os alle sammen.