Folkeskoleforældre

Blog

Opråb fra folkeskoleforældre: Opsig folkeskoleforliget NU!

Det er fair at tage fejl. Men det er IKKE i orden at ignorere konsekvensen. Uanset hvilke intentioner der måtte have været, er det på tide, at politikere i forligskredsen om folkeskolereformen ser virkeligheden i øjnene og tager konsekvensen; nemlig at opsige folkeskoleforliget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af: Cecilia Lucia Fava, formand og Anette Lind, næstformand – Foreningen Folkeskoleforældre

Det er fair at tage fejl. Men det er IKKE i orden at ignorere konsekvensen. Uanset hvilke intentioner der måtte have været, er det på tide, at politikere i forligskredsen om folkeskolereformen ser virkeligheden i øjnene og tager konsekvensen; nemlig at opsige folkeskoleforliget.

Folkeskolen er et korthus, der er ved at falde sammen.

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Skoleledere, lærere, pædagoger, forældre og mest af alt elever lider under det kaos, som folkeskolen er blevet kastet ud i.

Flere tiltag, der blev forklaret som evidens, har efterfølgende vist sig at være hjemmebryggede løsninger.

De nationale test, hvis resultater skulle være målbare succeskriterier, er alt for statistisk usikre og tvinger elever til at terpe meningsløse testspørgsmål.

Fælles Forenklede Mål har vist sig at vokse med ca. 50% til tusindvis af mål i forhold til Fælles Mål 2009. Lærere tvinges til at være bogholdere.

Mål for elevers såkaldte læringsudbytte tilpasses PISA. Hvorfor skal danske børn lære det samme som 60 andre landes elever? PISA-målinger har været anvendt som indikator for kvalitet, men det viser sig, at man i Danmark har blandet elever i 8. klasser med i målingerne i stedet for kun 9. klasseselever, som andre lande måler på. Dermed er testen værdiløs - også som sammenligningsgrundlag.

Man bruger millioner af kroner på at sende politikere, forvaltningsfolk og skoleledere på ”inspirationsrejser” til bl.a. Ontario. Samtidig valfarter folk fra hele verden til Danmark for at studere vores unikke skolesystem – som det var før reformen.

Der påstås gang på gang, at 20% af folkeskolens afgangselever er funktionelle analfabeter – selvom det er en myte, der er modbevist gang på gang.

Den såkaldte inklusion har resulteret i tusindvis af elever, der ikke får den fornødne hjælp. Klassestørrelserne stiger og stiger – klasser med op til 28-32 elever er ikke længere en sjældenhed. Luftkvaliteten i klasseværelserne er bevist dårlig. Et stort sundhedsmæssigt og fagligt problem, der er forværret under reformens længere dage.

Selvom folkeskolen har en formålsparagraf, udmøntes bekendtgørelser og virkelighed sig i alt andet. Formålsparagraffen er fraværende hos politikerne og findes ikke længere som overordnet rettesnor i folkeskolen.

Et stigende antal elever i indskolingen oplever oftere mavepine.

Demokratiet er sat ud af kraft – lærere får mundkurv på og bliver tvunget til at arbejde efter en metode, som enkelte forskere og embedsmænd har flikket sammen. Lærere flygter, går ned med stress eller resignerer.

Elever får ikke længere rettet deres opgaver, eller de skal vente i flere måneder, da læreren ikke har tid. Mange lærere har mellem 2-10 minutter pr. elev pr. uge i alt til forberedelse og rettelse af opgaver. Klasselærerfunktionen fjernes på nogle skoler, så hverken forældre eller elever har en fast person, de kan henvende sig til. Pædagoger kastes ind i klasser, nu som lærere, uden at de har haft tid til at forberede undervisningen med læreren.

Børns ret til fritidsliv formindskes. Børns ret til leg og åndehuller formindskes.

Nogle steder kender lærerne ikke engang elevernes navne, da de har mange klasser.

Elever får ansvar for at være ”selvkørende” som et ideal, helt fra indskolingen. Elever sidder stille i timevis med hver sin iPad eller PC og klikker rundt på skærmen og mister fællesskab, samtale og sund udvikling. Undervisningen skal lægges ind i digitale portaler, så elevers såkaldte  læringsudbytte kan måles i systemet. Det betyder samtidig, at eleverne kun kan lære, hvad der kan oprettes i et it-system. Resultat: Eleverne bliver dummere.

Ministeriet bilder lærere og elever ind, at trivselsmålinger med personlige spørgsmål er anonyme, selvom svarene gemmes under barnets cpr-nr.

KL er blevet en ”stat i staten”, som kører sit helt eget løb. Folkeskolen er forvandlet til en underafdeling af en koncern ”KL Enterprise, underafdeling Kommune A/S”, hvor der spildes tusindvis af mandetimer på møder, projektledelse, udvalg, facilitering, indikatorer, monitorering, strategier og planer – et kæmpe bureaukratisk lag, som hverken har med skolens formål eller funktion at gøre.

Lærerne mangler tid, så de bliver pålagt at bruge andre læreres forløb eller standardiserede forløb fra leverandører.

Tilliden til undersøgelser og rapporter viser sig at blive brudt, når ministeriet bestiller forskningsresultater, der passer med det politiske projekt.

Skoleledere, som skulle kunne lede mere, oplever at blive styret fra forvaltningen.

Elever skal ”lære at lære” fremfor at ”lære noget”. Elever skal være ”selvmoniterende”. Lærere skal være impact coaches og læringsfacilitatorer. Konsulenter skovler millioner af kroner i foret, mens lærerne forsøger at skabe mening og sammenhæng i forhold til virkeligheden og skolens formål.

Elever dropper fritidsaktiviteter, fritidsjob og direkte kontakt med vennerne, og føler sig udmattede, stressede og mister lysten til at lære. Elever har ikke længere en værdi i sig selv, men skal allerede som børn foretage vigtige valg for deres fremtidige karrierevalg og uddannelse.

Der foreligger masser af god solid forskning, som ikke bliver brugt.

Forældres utilfredshed med skolereformen er markant, og stiger fortsat.

70% af skolebestyrelserne vurderer, at der allerede i indeværende år ikke er midler til at drive skolen forsvarligt. Fra næste skoleår forventer over 80% af skolebestyrelserne, der vil være for få midler til at drive skolen forsvarligt.

Samtidig med, man kræver linjefagsuddannede lærere, sættes studenter og medhjælpere i stor stil som vikarer på klasser i månedsvis.

Ordet Læring er nærmest blevet religiøst. Til foredrag og i interviews gentages læring som en trylleformular, der fikser alt. Det er endda så religiøst, så der siges: fra ”Demokrati som livsform” til ”Læring som livsform”.

Kritikere forsøges gøres tavse. Tusindvis af skolefolk, politikere og forvaltningsfolk er på konferencer blevet misledt af en magtfuld professor – det har ikke fået nogen konsekvenser.

Der tales om data, ledelse med data, datainformeret ledelse hvor virkeligheden er, at der aldrig har været så mange data, der ikke handles på. Styring og handlekraften er en illusion.

Hvad siger politikerne? Der ses et mønster. Gang på gang, konfronteret med virkeligheden, hører vi:

Jeg har egentlig det indtryk, at ...Det er ellers min oplevelse, at ...Men jeg synes nu, at ...Det kan godt være, men ...Men intentionen var, at ...Meningen var, at ...Onde tunger påstår, at …Giv nu folkeskolen ro …Tal nu ikke folkeskolen ned …

Politikere!

Det må være slut med jeres frakoblingsfornægteri. I kan ikke skabe jeres egen virkelighed og dermed svigte hundredetusindvis af elever, tusindvis af forældre og lærere og pædagoger. Vi holder jer politikere ansvarlige, som politikere og som mennesker.

Det er fair at tage fejl. Men det er IKKE i orden at ignorere konsekvenserne for hundredetusindvis af medborgere. Husk, I har ansvaret for at sikre vores børns faglighed, trivsel, dannelse og udvikling. Dette ansvar svigter I nu. Tag konsekvensen og opsig folkeskoleforliget, og lad os komme i arbejdstøjet sammen og skabe en folkeskole, som I kan være bekendt.

Vi foreslår følgende vi kalder for ”Folkeskolen, formål og fremtid”:

1) Opsigelse af folkeskoleforliget

2) Erkendelse: Offentlig høring med fortællinger fra elever, forældre, lærere og pædagoger om erfaringer – forligelse

3) Formål: Offentlig høring om hvordan folkeskolens formål sikres

4) Forskning: Inddragelse af videnskabelig forankret forskning

5) Normalisering: Normalisering af lærere og pædagogers arbejdsvilkår og rammer. Opsigelse af Lov 409 og tilbagevenden til den danske model. Tilstrækkelige ressourcer i forhold til behov

6) Fremtiden: Offentlig debat om, hvordan vi sammen skaber fremtidens folkeskole

Det er aldrig for sent, og der står meget på spil. Her og nu, men også i forhold til vores fælles fremtid. Lad os komme i gang nu!

Vi opfordrer derfor til, at folkeskoleforældre og andre som deler vores opråb skriver til politikere fra forligsparterne. Vi har lavet en begivenhed på Facebook med links til politikere og udvalg: https://www.facebook.com/events/1697088720542382/

Fakta:

Foreningen Folkeskoleforældre har over 1600 medlemmer fordelt i hele Danmark, er stiftet i 2014, og arbejder tværpolitisk for en god folkeskole for alle børn. Link til hjemmeside: http://folkeskoleforaeldre.dk

Folkeskoleforældres Facebookside har knapt 3000 medlemmer.Link til facebookside: https://www.facebook.com/Folkeskoleforaeldre/

Gruppen ”Forældre imod den nye Folkeskolereform” på Facebook har over 7700 medlemmer. Link til gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/501250243260397/