Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre

Blog

Inklusion: Vi har allerede viden - vi mangler politisk handling!

Det kan undre, at regeringen har bedt om løsningsforslag fra praktikerne, og at dette arbejde iværksættes ved at oprette en ekspertgruppe, som skal stå for regeringens inklusionseftersyn, i et projekt på et halvt år. Det undrer, fordi denne viden allerede er til stede.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lad os eksemplificere ved at linke til et udvalg af artikler, undersøgelser og rapporter nedenfor. Der er endda også et forslag til folketingsbeslutning om bedre rammer for inklusion i folkeskolen, fra januar 2015. Dette forslag blev ikke vedtaget. Det indeholder ellers nogle af de elementer, som praktikerne har efterlyst, blandt andet lavere klassekvotient, ekstra støtte, efteruddannelse, krav til skoleledelser om handleplaner, krav til kommuner om frigivne midler føres tilbage til normalundervisningen og afklaring og tildeling af nødvendige ressourcer, der skal være til stede, for at sikre inklusionen. Problematikken er altså allerede kendt i det politiske område, idet der har været fremsat lovforslag med konkrete tiltag.

Med tanke på, at der ikke er handlet på den viden der allerede foreligger politisk, kan vi frygte, at ekspertgruppens arbejde vil være endnu et udtryk for, at der indsamles og præsenteres viden, der efterfølgende ikke bliver fulgt op på.

Imens går tiden …

Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre arbejder tværpolitisk for et mangfoldigt og forskningsmæssigt funderet skolesystem med gode faglige og sociale forhold for børn. Folkeskoleforældre er for alle forældre til skolesøgende børn og andre, der deler vores fokus. Læs mere på folkeskoleforaeldre.dk

Der mangler ikke viden, der mangler politisk handling!

--

Fra 2012:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/folkeskolens-svaere-inklusion

Fra 2013:

https://www.folkeskolen.dk/532232/laererne-advarer-om-problemer-med-inklusionen-

Fra 2014:

http://politiken.dk/debat/profiler/poulaaroee/ECE2406885/inklusion-i-skolen-er-ved-at-ende-som-fiasko/

http://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE6563922/%C2%BBJeg+forst%C3%A5r+ikke,+hvor+ressourcerne++er+blevet+af%C2%AB/

Fra 2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167911

http://www.dlf.org/nyheder/2015/marts/skolelederne-skolerne-mangler-ressourcer

http://www.b.dk/nationalt/skolelederne-haabloes-kamp-at-sikre-penge-til-inklusion

http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/oeget_inklusion_presser_paedagogerne?opendocument

http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2645802/specialboern-kommer-i-svage-klasser/

Powered by Labrador CMS