Blog

2022 - blev mine drømme for folkeskolen indfriet?

Ja og nej.

Publiceret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com2022 går på held og sikken et år det har været.

Sidste år ved denne tid skrev jeg om mine drømme for folkeskolen i 2022.

https://blog.folkeskolen.dk/billedkunst-blog-ernaering-og-sundhed/mine-urealistiske-dromme-for-de-praktiske-fag-i-2022/3360792

Nogle af mine drømme for året har været, og er fortsat, uopnåelige.

Men nogle af drømmende er blevet til virkelighed. Eller næsten:

Tjekliste fra sidste års ønsker

Drømmen opfyldt: Jeg drømmer om et 2022, hvor vi kan undervise på normal vis, hvor alle er i skole, da håndværk og design undervisningen fungerer allerbedst, når alle er fysisk til stede.

Dette drømmer jeg stadig om i 2023: Jeg drømmer om at 2022 bliver året, hvor alle skoleledere rundt om i landet får øjnene op for, hvor vigtige de praktiske fag er for folkeskolen og bl.a ansætter linjefagsuddannede eller tilsvarende til at undervise eleverne. Derigennem skabes der høj faglighed alle steder.

Drømmen næsten opfyldt. Jeg håber at Mattias Tesfaye bidrager til at den bliver helt opfyldt i 2023: Jeg drømmer om et 2022, hvor skolens praktiske fag bliver ved med at være på den politiske dagsorden. Derigennem er der håb om forandring og forbedring.

Dette vil nok forblive min drøm i mange år endnu: Jeg drømmer om at 2022 bliver året hvor alle landets skolechefer prioriterer de praktiske fag ved at ansætte lokale faglige konsulenter, der skal bidrage til dialog blandt håndværk og design lærere for derigennem at sparre, hjælpe og udvikle faget lokalt. Derigennem kan der skabes forandring og forbedring.

Med dette lille tilbageblik ønsker jeg alle et godt nyt år.