Blog

Det handler om børns motorik: Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver ser en lige linje mellem børns skærmbrug og den stadig ringere finmotorik, hun oplever hos sine elever.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Nogle vil måske mene, at jeg ikke burde blande skole og håndværk og design-faget sammen med et borgerforslag med overskriften Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge!

Men det gør jeg nu alligevel. For i min optik er borgerforslaget virkelig vigtigt.

Jeg har igennem de sidste 10-15 oplevet, at vores elevers finmotorik er blevet dårligere. Jeg ser det, når jeg møder eleverne i håndværk og designlokalet: de har svært ved at holde rigtigt på værktøjet, bl.a pga manglende styrke. Jeg ser det, når de yngste elever skal binde deres sko eller lyne deres jakke.

Jeg er ikke alene om den oplevelse. I indlægget fra november 2020, beskriver jeg kort en undersøgelse, jeg lavede blandt 20 0.-klasses lærere fra hele landet. Undersøgelsen er lavet i forbindelse med et eksamensprojekt på DPU. Til spørgsmålet om, om 0. klasses lærerne oplever en forringelse af elevernes finmotoriske kompetencer, svarer alle som én, at elevernes finmotorik er blevet dårligere. Alle! (Eller, det vil sige, en enkelt ved det ikke, fordi vedkommende ikke har undervist længe nok til at kunne besvare spørgsmålet). Det synes jeg er enormt tankevækkende! Hvad skyldes denne forværring? Det synes jeg er virkelig interessant. Og lidt skræmmende

Svar på spørgsmålet "er elevernes finmotorik blevet forværret igennem de sidste 15 år". K. Diduch

Hvad har det at gøre med borgerforslaget? Alt, såmænd.

Ej, måske ikke alt, men ihvertfald det faktum, at mange elevers motorik ER blevet dårligere, og at en af årsagerne til det KAN være, at mange elever, bruger langt mere tid ved en skærm, end de gjorde for 15 år siden. Bevares, det er en del af udviklingen, vil nogen sige. Og ja, det kan nogen have ret i, men jeg synes alligevel, at årsagen til det, er nogle refleksioner værd.

Imran Rashid, som er stilleren af borgerforslaget " Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge!" beskriver dagligt på sine sociale medier, hvilke konsekvenser meget skærmbrug har for os. Han har endnu ikke skrevet om den motoriske udfordring, der kan være forbundet med megen skærmbrug (tror jeg). I stedet skrev han den anden dag om kreativitet, konvergent og divergent tænkning:

"Kreativitet og innovation er afgørende for vores evne til at tænke uden for boksen og løse problemer på nye og spændende måder. For at forstå, hvordan hjernen arbejder med kreativitet, er det vigtigt at se på konvergent og divergent tænkning og deres roller i den kreative proces. Konvergent tænkning er en analytisk proces, hvor vi bruger logik og rationalitet til at finde én korrekt løsning på et problem. Divergent tænkning, derimod, involverer at udforske flere mulige løsninger og idéer, hvilket åbner op for kreativitet og innovation. Skærmbrug og dets mulige indvirkning på kreativ tænkning: For meget skærmbrug kan have en negativ indvirkning på vores kreativitet, da det kan begrænse vores eksponering for nye og inspirerende oplevelser. Derudover kan ensidigt impulsivt mediebrug hvor du ikke selv bidrager, men bare konsumerer passivt tage tid og fokus væk fra aktiviteter, der stimulerer både konvergent og divergent tænkning". (https://www.facebook.com/drimranrashid)

I håndværk og designfaget benytter eleverne vel egentlig både konvergent og divergent. Den konvergente tækning, når et nyt værktøj eller en ny teknik skal læres. Divergent tænkning, når materialer og idéer skal afprøves. Eleverne har brug for, at tænke uden for boksen og løse problemer på nye og spændende måder, hvilket megen skærmbrug ikke just støtter udviklingen af.

Jeg er med på, at borgerforslaget er langt mere komplekst end hvad jeg beskriver i indlægget her. Men jeg mener at have trukket det vigtige ud, ift vores fag.

Er du enig? Så synes jeg bestemt, du skal hoppe ind på borgerforslaget og skrive under:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14408&fbclid=IwAR0eeW8OLSiW8_SIXq7C53MJd3MssaDJjaCB0Y86gOTHmHO55xAyYPGTTHU