Blog

Dreng føler på træet i hans proces i håndværk og design

Er de praktiske valgfag blevet bogliggjort med den nye prøve?

Ja, og prøverne i de praktiske valgfag bør revurderes.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Jeg roste i store vendinger beslutningen om, at gøre håndværk og design faget til et obligatorisk valgfag, og at mange skoler også tilbyder andre praktiskmusiske valgfag.

Nu er jeg lidt mere forsigtig med at dele roser ud.

Jeg er vild med, at de unge mennesker har mulighed for at fordybe sig i forskellige håndværk i folkeskolen. På den måde bliver (den ellers ret boglige) skole lidt mere praktisk. Eller, det vil den have mulighed for at blive, hvis ikke det var for vurderingen af de unge menneskers i den afsluttende prøve i i hvert fald håndværk og design og billedkunst, som jeg underviser i.

For selvom det er processen og produktet, der er i fokus i valgfagsprøverrne, er det ikke kun processen og produktet de unge mennesker bliver vurderet på.

Penille Aisinger beskriver fint i artiklen "Kan man tale sig til et 12-tal i de praktiske fag?" her på folkeskolen.dk, hvordan madkundskabsvalgfaget har trukket det korteste strå i forhold til prøven. Prøven indeholder både teoretiske og praktiske elementer, hvilket nogle elever har virkelig svært ved, da de ikke nødvendigvis kan beskrive hvad de foretager dig praktisk. Alle valgfagene har et teoretisk og praktisk vurderingsgrundlag. Derfor mener jeg, at alle fagene har trukket det korteste strå i processen at gå fra almindeligt valgfag til et prøvefag.

Jeg er med på, at en prøve bør bestå af en kobling mellem teori og praksis, men den teoretiske del skal ikke bogliggøre de praktiske valgfag.

Uanset hvordan vi forbereder vores elever på det, vil vi altid have nogle virkelig dygtige elever, der er eminente til at bruge deres hænder, men som ikke kan forklare hvad de gør. De gør det jo bare! Det er kropsligt forankret i dem, uanset om det er at lave mad, male, sy, slibe eller at spille.

At kræve at eleverne kan beskrive og redegøre og dokumentere deres praktiske processor, bogliggør de praktiske fag i en sådan grad, at meningen med netop de praktiske fag smuldrer. De dræber tilmed mange af elevernes motivation for fagene. Det er min erfaring.

Efter min overbevisning, burde prøverne revideres, og en god håndfuld eksperter inden for området burde hidkaldes til at gøre dette.