Blog

Håndværk og design som AKT

Jeg har været så privilegeret at få nogle timer om ugen på værkstedet sammen med nogle af de elever, der bare synes skolen kan være rigtig svær.

Publiceret Senest opdateret

Hvordan vi kom i gang med projektet?

Min erfaring fra en stor folkeskole er, at ofte trives de elever, der har det svært i de boglige fag, rigtig godt på værkstedet. Her må de tale sammen, gå rundt og bruge deres hænder til at skabe noget. Her er der en anden plads til dem, som der ikke er i det almene klasserum. Især der hvor vi har mulighed for at dele klassen mellem to faglærere.

Denne erfaring lå til grund for et forsøg sidste skoleår. Her skabte vi muligheden for at give de elever et pusterum fra en ellers presset og krævende skoledag. 

De kom med mig på værksted. Jeg har fået 2-3 lektioner om ugen og har gerne en lille gruppe på 4-5 elever fordelt på alle klassetrin i ca. 8 uger i træk. 

De elever der bliver henvist til mit hold er oftest drenge og det giver stof til eftertanke, om vi skal lave en anden type hold, der henvender sig mere til de piger, der synes skolen er svær.

Vi skaber noget sammen

På holdet skal vi lave ting til skolen, så eleverne får en følelse af, at de kan bruges til noget og bidrage positivt til skolen. Vi skal skabe noget i fællesskab til et fællesskab.

At få lov af have denne lille gruppe af børn, som har så meget på hjertet men ikke altid får den positive plads de har brug for, er en fornøjelse at være sammen med. De er interesseret i at skabe noget og rigtig gerne noget andre kan have glæde af. De glæder sig og får nye relationer.

Jeg starter med at gå rundt og hente eleverne, så får de også set hvor hinandens klasser er. Nogle elever kender hinanden fra enten SFO eller klub, det er spændende at se hvordan holdet også skaber bekendtskaber og venskaber på tværs af årgangene. At se de større elever tage ansvar for de mindre og høre dem sludre om alt mellem himmel og jord. De glæder sig til at komme ned i den lille gruppe og være kreativ. 

En bedre dag

En af mine elever havde haft en rigtig dum morgen med meget vrede og da han kom ned på holdet faldt der en ro over ham og han formåede at klare hele skoledagen efterfølgende.

Ikke at de her hold bare er løsningen på de børn der har det svært i klasserummet, men jeg synes det kan noget og jeg nyder mine timer med dem. Vi får snakket meget om hvad der gør at skolen er svær og de møder hinanden og genkender hinandens følelser. 

Det interessante er at jeg ikke behøver at stille spørgsmålene, de kommer helt naturligt når vi står og arbejder. De er nysgerrige på hinanden og de er spændte på, hvordan deres projekter bliver modtaget af deres klassekammerater. 

Vores projekter

Vi har bygget en blomsterport som blev brugt af 9.klasserne, da de skulle have overrakt deres afgangsbevis. Vi har bygget en playstationbænk til skolens hjerterum og ind imellem får de lov at lave et lille projekt de kan tage med hjem, eks. en lille bil. 

Vi har allerede mange bestillinger på ting til skolen, en plakatsøjle til elevrådet, et spillebord til hjerterummet, opslagstavler og lignende.

Lige nu arbejder mit hold med at lave små fødselsdagsflag til bordet, som de kan tage med ned i deres klasse. En af eleverne gik meget op i at det flag han skulle lave til sin klasse ikke kun skulle være det danske flag, men også det marokkanske flag fordi en fra hans klasse kom fra Marokko. Det er vigtig for de her elever, at de bidrager med noget positivt og ikke kun for skolen, men også overfor deres klassekammerater, som de nogen gange har en negativ kontakt til.

Ikke løsningen på alt

Jeg ved godt at det at ikke altid er en succes at blive taget ud af et klassefællesskab, og ikke alle elever er lige begejstret for at gå glib af det der sker i deres klasse. Det handler om at give eleverne en følelse af, at skolen har brug for dem og de kan bidrage med noget godt.  

Der ligger mange overvejelser bag holdenes sammensætning og valg af elever. Værkstedsholdet kan ikke stå alene som indsats for at forbedre skoledagen, for dem der har det svært. Men for nogle kan holdet virkelig noget godt.

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Ingrid Bianco Petersen er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: ingridbianco81@gmail.com

.