Kommentar: Reformkommissionens anbefalinger

Det øger ikke elevernes trivsel at flytte nogle af de praktisk-musiske fags timer fra indskolingen og mellemtrinnet til udskolingen

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Der var engang en dreng, der gik i 3. klasse i en folkeskole. Drengen havde svært ved at sidde stille. Han snakkede i timerne, og forstyrrede de andre elever. Han forstyrrede også lærerne.

Han havde krudt i røven. Kunne sjældent sidde stille i timerne.

Han var allerede skoletræt.

Jeg underviste drengen i natur og teknologi. Gjorde alt for, at undervisningen var velforberedt og spændende. Planlagde kropslige aktiviteter, hvor hænder og hoved lærte. Drengen med krudt i røven tog ikke yderligere notits af mine anstrengelser.

En dag skete der noget. Jeg havde flyttet undervisningen i håndværk og design-lokalet. Vi skulle arbejde i træ. Bruge sav og hammer. I faglokalet ændrede drengen sig. Han blev aktiv og deltagende. Omhyggelig og hurtig. Han hjalp tilmed de andre elever.

Ovenstående eksempel er ikke enestående. Ofte møder jeg elever, der ikke trives i de almindelige boglige fag. Mine egne børn er et glimrende eksempel på det.

Reformkommissionens anbefalinger

Tidligere i maj måned kom reformkommissionen anbefaleringer, der skal forbedre ungdomsuddannelserne, beskæftigelsen og produktiviteten. Iblandt anbefalingerne foreslås det, at nogle af timerne i skolens praktisk - musiske fag flyttes fra indskolingen og mellemtrinnet til udskolingen.

https://reformkommissionen.dk/nyheder/reformkommissionen-ny-ungdomsuddannelse-ved-siden-af-gymnasierne/

Som skrevet, er ovenstående eksempel med drengen ikke enestående. Derfor vil det være en selvskrevet katastrofe, hvis dele af, eller alle, timerne i de praktisk - musiske fag flyttes fra indskolingen og mellemtrinnet til udskolingen, som reformkommissionen anbefaler. En katastrofe af rang.

For hvad vil der ske med drengen med krudt i røven, og alle de andre børn, der i dansktimerne længes efter musik, billedkunst, håndværk og design eller madkundskab? De fleste af os kan godt regne ud, hvad der vil ske, hvis:

- de ikke får mulighed for, at finde ud af hvad de er god til i skolen

- de ikke oplever, at være gode til noget i skolen

- de ikke oplever glæden af at hjælpe andre

- de ikke får lov til at fordybe sig, i det de kan lide

- fortsæt selv listen..

Ved at fratage børnene de muligheder, vil endnu flere elever mistrives.

Er det det værd?

Med den netop opgjorte årlige trivselsmåling fra børne - og undervisningsministeriet in mente, er det nogle diskussioner værd. Målingen viser nemlig, at hver 4. elev ikke får lyst til at lære mere, af den undervisning de får.

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/maj/230523-trods-fald-viser-trivselsmaalingen-at-eleverne-er-glade-for-at-gaa-i-folkeskole

Jeg synes ikke det er det værd.