Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Blog

0.klasseelevers finmotorik er blevet dårligere.

I forbindelse med mit studie, har jeg spurgt 20 0.klasseslærere om deres erfaringer med elevernes finmotorik. Svarene er ikke opløftende.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undersøgelsen

I sommer skrev jeg en eksamensopgave på DPU, hvori jeg bl.a undersøgte hvordan det stod til med vores elevers finmotorik. Grunden til undersøgelsen var, at jeg ville undersøge om andre havde samme erfaringer som mig, når det gjaldt de yngste elevers evner til at bruge deres hænder. 

Nedenstående er et af spørgsmålene i undersøgelsen, samt besvarelserne. Det er taget ud af konteksten, men det zoomer ind på problematikken, som jeg i denne forbindelse prøver at belyse.

Som det ses, er jeg ikke den eneste der oplever, at de mindste elevers finmotorik er blevet forringet igennem de sidste år.

Hypoteser

Jeg har skrevet meget om hvad jeg tror er årsagen. Herunder vil jeg give plads til nogle af undervisernenes hypoteser:

  • Jeg tror det skyldes at eleverne ikke laver det sammen praktiske arbejde hjemme som før i tiden. Nu befinder eleverne sig mere bag en skærm, bliver transporteret til og fra skole og bruger generelt rigtig lidt tid på at bruger grov - og fin motorik.
  • Alt for mange bruger sjældent en saks førend de kommer i skole og der er ikke stor fokus på blyantsgreb, så dårlige vaner bringes med i skolen
  • Børnehaverne har mere fokus på bogstaver og tal. Og mindre fokus på bevægelse og det sociale
  • Der er færre ansatte i daginst. end for 5-6 år siden, hvilket naturligt nok giver mindre tid til det enkelte barn. Der er også kommet mere fagligt ind i institutionernes læreplaner, hvilket betyder, at der må prioriteres ifht., hvor der sættes ind. Nogle inst. vælger måske bogstav- og talindlæring fremfor f.eks. at fokusere på finmotorik. Ipad'ens indtog har måske også gjort, at der hjemme hos forældrene heller ikke bruges så meget tid på klippe/klistre/tegne/bage boller/skrælle gulerødder/bygge med små klodser/lave perleplader/ modellervoks mm., og det er bestemt også vigtigt, at forældrene hjemmefra gør noget ifht. finmotorik. Jeg mener, der skal være plads til "både og".
  • Tror Ipad bærer en stor del af skylden for børns ringe finmotorik. Forældre der ikke længere har “tid” /overskud til at træne grov/finmotorisk med deres børn. Derudover er jeg overbevist om at nedskæringer i vuggestuerne og børnehaverne gør at tiden til finmotoriske aktiviteter er væsenligt reduceret.
  • Min bekymring er, at rigtig mange børns grovmotorik samt vestibulær og kinestæsi sanse ikke bliver stimuleret ordentligt. Så længe dette ikke er plads, er det rigtigt svært at få styr på finmotorikken. De to sanser skal der arbejdes med fra børnene er helt små. Jeg tror, at mange steder overtager tablets og mobiler de fysiske aktiviteter, som vi havde tidligere. I stedet for at børnene går ud og leger/er aktive, sidder de "passive" og leger/spiller.

Hvad skyldes det?

Der er mange røde tråde i hypoteserne. Meget peger på hjemmets ansvar. Og børnehavens. Hvis hypoteserne holder bare nogenlunde, efterlader det mig med et stort spørgsmål: hvordan er det endt her? Er det samfundets effektivisering, der er skyld i vores fotravlede familier, så vi, selvom vi ved vi ikke burde, stikker ungerne en iPad, istedet for at inddrage dem i madlavningen, fordi vi ganske enkelt ikke orker andet, efter en lang dag på jobbet?

Er det effektiviseringen af institutionerne, med fokus på det boglige i børnehaven, der har gjort, at børnene har glemt at bruge deres kroppe til meget andet, end at lære bogstaver og tal at kende?

Sammenholdt med debatten på folkeskolen.dk

Når vi sammenligner denne viden og hypoterne med den sidste måneds overordnede tema i debatindlæg og artikler, i håndværk og design netværket på folkeskolen.dk, så er det en bekymrende udvikling, der er ved at ske med landets yngste børn.

Det synes jeg, ihvertfald. Og jeg håber, at beslutningstagerne læser med, når folkeskolen.dk's tema er den praktiske faglighed - og ikke mindst handler ud fra den viden der så fint bliver præsenteret.