Blog

Bøtte med skydelåg. FOTO K. Diduch

Bøtter med drejelåg

Et kort forløb til mellemtrinnet og udskolingen

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

I starten af 7.klasse skal eleverne vælge valgfag. På vores skole kan eleverne vælge mellem billedkunst, håndværk og design og madkundskab.

De sidste to onsdage, har eleverne snuset til valgfagene, hvor vi undervisere har planlagt et simpelt forløb. I denne uge skal eleverne vælge.

I håndværk og design faget var det vigtigt for mig, at alle elever nåede at arbejde med forskellige materialer og værktøj, og fik et produkt med hjem. Derfor fik eleverne lov til at vælge om de ville i tekstilværkstedet eller i træværkstedet.

I tekstilværkstedet havde jeg allieret mig med min mor, der har undervist i håndarbejde og håndværk og design i mange år. Her skulle eleverne skulle skabe en personlig grydelap med symaskinen.

I træværkstedet skulle eleverne skabe bøtter med drejelåg af tykke grene.

Dette indlæg beskriver sidstnævnte forløb.

Bøtter fremgangsmåde

Efter nøje fysisk gennemgang af hvad eleverne skal i processen (jeg gennemgik processen fra start til slut ved selv at lave en bøtte) skal eleven vælge en gren ud, som spændes i høvlebænken, og saves i en ønsket længde. Dernæst skal eleven vælge størrelsen på skydelåget. Denne saves af som vist på billedet herunder. Derefter markeres lågets underside og bøttens overside med en blyant, så eleven ved hvilke ender der passer sammen.

FOTO: K. Diduch

Derefter slibes træets afsavede ender med forskellige korn sandpapir fra grov til fin (marker evt. med blyant igen).

Nu findes et passende bor til træet. Boret skal ikke være for stort, så grenen flækker, men ej heller for lille, så det ser fjollet ud. Når boret er sat i søjleboremaskine eller alm. boremasine, bores der forsigtigt hul i grenen, der er spændt op i høvlebænken. Eleverne skal ikke bare bore derudad, men i stedet bore lidt af gangen, så der ikke bores skævt og så grenen kan følge med. Eleverne kan med fordel hjælpe hinanden som på billedet herunder.

FOTO: K.Diduch

Dernæst slibes hullet med sandpapir, ved at rulle sandpapiret sammen.

Nu skal det hele dyvles sammen. Det gøres ved, at bøtten spændes i høvlebænken og låget holdes godt fast imens der bores hele vejen igennem låg og ned i bøtte med det lille bor. Boret kan ikke nå langt ned i bøtten, men målet er, at boret har lavet en markering i bøtten, hvori eleven efterfølgende kan bore videre med det lille bor. Hullet i bøtten må gerne være dybt.

Nu måles en blomsterpind af, ved at stikke den i fra bøtte til låg og klippes eller saves af. Den ene ende limes i hullet i låget og stilles til side imens der ryddes op.

FOTO: K. DIduch

Når limen er tør, slibes der let med fint sandpapir, så blomsterpinden og låget er i samme niveau. Til slut sættes den lange del af blomsterpinden i det lille hul i bøtten. Den limes ikke i, da låget i så fald, ikke vil kunne drejes til siden.

FOTO: K. Diduch

Materialer og værktøj

Tørre grene af ca. 5 cm diameter

Blomsterpinde

Trælim

Fuksvans eller juniorsav

Blyant

Sandpapir i forskellige korn

Spiralbor eller fladbor 20-25 mm i diameter

Bor 4 mm

Søjleboremaskine eller alm. boremaskine