Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Blog

Snoede bånd - fællesskabende aktivitet

- på tværs af skolen

På en trivselsdag på hele skolen for elever fra 0. - 9. klasse, var eleverne inddelt i hold med elever fra alle klassetrin. På holdene skulle eleverne igennem forskellige aktiviteter, der alle var planlagt under overskriften "fællesskab". Hvert værksted var tilrettelagt af lærer og/eller pædagoger og varede i gennemsnit 25 minutter.

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Ansvaret for undervisningen var derfor læreren og pædagogens, men ansvaret for at holdet kom fra værksted til værksted var eleverne selv. De store passede på de mindre.

På vores værksted i håndværk & design arbejde de store og de mindre sammen om at skabe snoede snore, som billedet viser. (En teknik jeg brugte meget, da jeg var yngre, men som det viser sig meget få elever kender til).

Efter en grundig gennemgang af processen, blev eleverne sat sammen i par, hvori de skulle vælge to snore, der skulle klippes lige lange. Derefter skulle snore lægges dobbelt og bindes knude på den ene ende. Den ende blev sat fast i høvlebænken, hvorefter snoren, med en blyant i den anden ende, blev snoet og snoet og snoet og snoet den samme vej. Til sidst var snoren snoet så meget, at den krøllede sammen, men inden det kom så vidt, skulle snoren lægges dobbelt igen og krølle/folde om sig selv i et smukt snoet mønster.

Den lille håndværks aktivitet kan muligvis virke meget simpel og enkel. Men det var virkelig effektiv. Vi havde ikke andet end glade og smilende børn og unge mennesker, der i fællesskab skabte sammen. Det var virelig en fed oplevelse, som varmt kan anbefales.

Selvom det var processen der var i fokus i fællesskabet, endte fællesskabets virkelig mange snore med at blive til et stort skilt. Snore er nemlig blevet limet på en krydsfinerplade, så de danner ordet D E S I G N der matcher vores H Å N D V Æ R K skilt, der dog er lavet af andre materialer. Begge skilte skal hænges op i gangen ned til håndværk & design lokalet.