Blog

Pixabay

Mere praktik - tak!

På folkeskolens Facebookside kan man i dag læse, at Dansk Metal, Dansk Industri og DLF alle ønsker at gøre praktikken obligatorisk og at der skal arbejdes med praktikken efterfølgende. Desværre er langt de fleste kommentarer til opslaget meget negative og jeg er slet ikke enig med de mange negative kommentarer

Publiceret Senest opdateret

På Dybkærskolen i Silkeborg, hvor jeg er lærer, har vi tradition for, at langt de fleste elever kommer i erhvervspraktik, desuden er der også et valgfag i 9. klasse med praktik og et udbredt brug af ekstra praktikker for elever, der har ønsker om det.

Mortens mening

På min blog vil I kunne læse om (mit) lærerliv, set fra et matematisk/naturfagligt perspektiv.

Vores gode erfaringer med praktik og gerne ret meget af det gør, at jeg bliver rigtigt ked af det, når hvad jeg forventer, er lærere fra andre skoler og kommuner, har travlt med at skælde ud over forslaget. Særligt går en stor del af kritikken på, at det er en ekstra arbejdsbyrde for lærerne, og at DLF ikke bør pålægge lærere mere arbejde. 

Set fra min side er praktik et af de områder, hvor man nemt og med gode resultater kan trække på forældrene. Langt de fleste forældre kender nogen, der arbejder med forskellige ting og kan derfor bruge deres netværk til at finde praktikpladser. 

De fleste af vores elever kommer i praktik indenfor erhverv med kortere uddannelser. Det kan være i butikker, i børnehaver, byggefagene og lignende. En stor del af de elever, der har gjort en god indsats, bliver tilbudt fritidsjob og/eller læreplads efter folkeskolen. Så der er udbyttet af praktikken tydelig med det samme.

Der er også den måske mere usynlige gevinst ved praktikerne, eksempelvis havde jeg en elev, der fandt ud af, at han gerne ville være slagter. Her fik han dog den noget overraskende besked, at så skulle han tage sig sammen i tysk. Tysk og slagter rimede ikke umiddelbart i mit hoved og heller ikke for eleven. Men tilsyneladende købes og sælges der en stor del af kød på tværs af grænserne, og det foregår hverken på dansk eller engelsk. Hermed blev der skabt motivation til at tage sig sammen i de timer. Mange andre elever kommer hjem med lignende erfaringer og jeg vurderer, at vi kan se effekten af praktikkerne hos eleverne i dagligdagen.

På Facebooksiden kan man også læse, at det er demotiverende for elever, der ikke vil håndværksvejen, men som tænker, de skal gennem gymnasiet og universitetet. Min erfaring siger mig, at mange af de elever faktisk har rigtigt stor glæde af en uges praktik - ikke nødvendigvis fordi de pludseligt ændrer holdning til, hvad de skal efter folkeskolen, men de får en oplevelse af, at alle jobs kræver viden og forståelse, og det er med til at skabe respekt om andre erhverv og uddannelser!

Valgfagspraktikken kender jeg ikke så meget til, da den primært har været drevet af to ildsjæle, men eleverne lærer både om at skrive ansøgninger, kommer ud og arbejder, og flere af eleverne har fortalt om, at det har gjort, at de har fået gode fritidsjobs.

Den ekstra praktik en del af vores elever får, kan være i form af en dag hver uge, hvor eleven er på praktikpladsen. Ofte har jeg været med til at elever, der har en manglende motivation for dagligdagen i udskolingen, ser en ugentlig dag i praktik som rum til at trække vejret og lade batterierne op til de andre dage. Ofte ser eleverne i disse praktikker også at der er færdigheder og kundskaber, de er nødt til at erhverve sig i skolen og dermed bliver bedre motiveret til skolen. 

Men jo, der er en arbejdsopgave, der skal udføres for at få praktikerne til at lykkes. Hvad enten det er den ene eller den anden slags praktik, eleverne skal i. For mig at se er det en slags forebyggende arbejde, der er med til at skabe motivation og forståelse for vigtigheden af fagene i folkeskolen. Det virker på mig til at de timer, jeg investerer her, giver udbytte senere hen. Det er selvfølgelig umuligt at påvise for mig, men jeg er slet ikke i tvivl. Praktik er godt for eleverne, for samfundet og for mig som lærer. 

Det hele bliver selvfølgelig nemmere og bedre, hvis man har gode uddannelsesvejledere og tid til at samarbejde med dem. Der er vi på Dybkærskolen heldige med at have den allerbedste af sin slags og at tid til samarbejdet prioriteres!